pirmdiena, 2017. gada 2. oktobris

Cik maksā garīgā vadība II?

Cik maksā garīgā vadība II?

Šodien, svētās Terēzes no Lizjē svētkos, Rīgas Garīgā Semināra svētkos, pieminēšo dažus vārdus no Cien. māsas Sofijas lekcijas.
Māsa Sofija, starp citiem, pasvītroja, ka cilvēks mācās dzīvot kā jauns radījums. Tas man ļoti asocējās ar Dieva Dēla iemiesošanās noslēpumu. Jo Jēzus Kristus, būdams Otrā Dievišķā Persona, dzīvoja mūsu cilvēcisko dzīvi, būdams mums līdzīgs visā, izņemot grēku. Bet mums, Kristus ticīgiem, jāmācās dzīvot kā Dieva bērni, kā tie, kuru dzīve nebeigsies, bet mainīsies, tikai vajag tieši mācīties dzīvot pēc Jēzus parauga, Kurš ir mūsu "Ceļš, Dzīvība un Patiesība". Visā pilnībā dievišķai dzīvei būs Dieva Valstībā.
Māsa Sofija pieminēja vārdu filiācija, tas nozīmē, ka mēs esam dēli Dēlā. To, Kas ir Dēls, vislabāk atklāj Viņa attiecības ar Tēvu. Vēl precīzāk var pateikt tā, ka Viņa attiecība ar Tēvu vai pret Tēvu, atklāj vislabāk to, Kas ir Jēzus Kristus. Tad katra persona ar visu savu iekšējo konstrukciju vislabāk ir saprotama, kad atklājas attiecība pret otro personu.
Māsa pasvītroja to, ka Dieva Dēls pilnīgi atdeva Sevi Debesu Tēvam. Tad es varu saprast, ka filiācija gan ir, gan ved uz tādu pilnīgo pašatdevi Dievam. Tad notiek Dieva gribas pildīšana pilnīgā veidā un apjomā.
Dievs ir Mīlestība, tāpēc tas raksturo cilvēka attiecību ar Dievu, kā pati sv. Terēze uzrakstīja:

"Manas Mātes, Baznīcas, sirdī es būšu mīlestība".

Es domāju, ka var pateikt, ka šī filiācija ļoti labi parāda ticīga cilvēka aicinājumu, jo nepaliek nekas, kas cilvēku nevestu pie Dieva, jo dzīvojot kā dēls Dēlā, cilvēks atrodas Dieva gribā. Tas notiek tad, kad cilvēks kalpo Baznīcā un nē ārēji vien, bet ar visu savu prātu, sirdi un no visiem spēkiem.
Tad mēs redzam, ka kalpošana Baznīcai atklāj cilvēkam viņa aicinājuma šo būtisko un vienlaikus ved uz pilnīgo tā izpildīšanu.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru