ceturtdiena, 2017. gada 19. oktobris

sv. Francisks, dzīves veids, REGULAS 6. NODAĻA

[6. Nodaļa]
1 Lai brāļi neko sev nepieņem īpašumā, un par žēlsirdības dāvanu ubagošanu un par slimiem brāļiem.

2 Brāļi lai neko sev nepieņem īpašumā, ne mājas, ne vietas, ne citas lietas. 3 Un kā svētceļinieki un atnācēji (sal. 1Pēt 2,11) šajā pasaulē, kalpodami Kungam nabadzībā un pazemībā lai iet paļāvīgi pēc žēlsirdības dāvanām, 4 un viņiem nav jākaunējas no tā, jo Kungs priekš mums sevi izdarīja nabagam virs šīs zemes (sal. 2Kor 8,9). 5 Tā ir šī visaugstākās nabadzības (sal. 2Kor 8,2) virsotne, šī [nabadzība] jūs, manus visdārgākus brāļus, dibināja par debesu valstības mantiniekiem un karaļiem, darīja par nabagiem (sal. Jēk 2,5) [laicīgās] lietās, pacēla ar tikumiem. 6 Tā lai ir jūsu daļa, kura aizvedīs dzīvo zemē (sal. Ps 141,6). 7 Tai, vismīļākie brāļi, pilnīgi pievienodamies, neko citu mūsu Kunga Jēzus Kristus vārda dēļ nekad zem debess negribējiet [...]. 8 Un, jebkur brāļi ir vai satiktos, lai savā starpā attiecās kā mājinieki. 9 Un lai droši atklāj viens otram savas vajadzības, jo, ja māte baro un mīl savu miesīgu dēlu (sal. 1Tes 2,7), cik rūpīgāk [brālim] jāmīl un jābaro savs garīgais brālis? 10 Un, ja kāds no viņiem saslimotu, citiem brāļiem jākalpo tam [tā], kā viņi gribētu, lai viņiem kalpotu (sal. Mt 7,12).

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru