ceturtdiena, 2017. gada 19. oktobris

sv. Francisks, lūgšanas, 6., SLAVĒŠANAS LŪGŠANAS...

SLAVĒŠANAS LŪGŠANAS SKAITĪTAS PIE VISĀM STUNDĀM (BREVIĀRA)

1 Svēts, svēts, svēts visvarenais Kungs Dievs (Is 6,3), kas bija, kas ir un kas nāks (sal. Atkl 4,8):
Un slavēsim, un augstībā celsim Viņu uz mūžiem (sal. Dn 3,57).
2 Kungs, mūsu Dievs, Tu esi cienīgs saņemt slavu un godu, un varu, un svētību (sal. Atkl 4,11):
Un slavēsim, un augstībā celsim Viņu uz mūžiem.
3 Jērs, ko nonāvēja, ir cienīgs saņemt varu un dievību, un gudrību, un spēku, un godu, un slavu, un svētību (Atkl 5,12):
Un slavēsim, un augstībā celsim Viņu uz mūžiem.
4 Svētīsim Tēvu un Dēlu ar Svēto Garu:
Un slavēsim, un augstībā celsim Viņu uz mūžiem.
5 Slavējiet, visi Kunga darbi, Kungu (Dn 3,57):
Un slavēsim, un augstībā celsim Viņu uz mūžiem.
6 Godiniet mūsu Dievu visi Viņa kalpi, mazie un lielie, un kas Viņa bīstas (sal. Atkl 19,5):
Un slavēsim, un augstībā celsim Viņu uz mūžiem.
7 Lai Viņu, godības pilnu, slavē debesis un zeme (sal. Ps 69,35):
Un slavēsim, un augstībā celsim Viņu uz mūžiem.
8 Un visa radība, kura ir debesīs un virs zemes, un kura ir apakšzemē, un jūra, un kas ir tanī (sal. Atkl 5,13):
Un slavēsim, un augstībā celsim Viņu uz mūžiem.
9 Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam:
Un slavēsim, un augstībā celsim Viņu uz mūžiem.
10 Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen.
Un slavēsim, un augstībā celsim Viņu uz mūžiem.

LŪGŠANA
11 Visvarenais, vissvētākais, visaugstākais un vislielākais Dievs, ikkatrs labums, vislielākais labums, viss labums, Kurš pats esi labs (sal. Lk 18,19), Tev mēs atdodam visu slavu, visu godību, visu pateicību, visu godu, visu svētību un visus labumus (sal. Atkl 5,12). Lai notiek. Lai notiek. Amen.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru