otrdiena, 2017. gada 3. oktobris

Pieņemt Dieva plānus mierā.

Pieņemt Dieva plānus mierā.

Šodien man bija skaisti plāni. Bet Dievam arī ir savi plāni. Un ļoti labi, jo tie ir bez salīdzinājuma labākie plāni.
Es plānoju piedalīties kādā lūgšanas grupā plkst. 12:00, bet nevarēju tikt uz šo vietu Rīgas centrā. Visas vietas autostāvvietās aizņemtas un nebija kur atstāt mašīnu. Tad vajadzēja braukt tālāk.
Tālāk, nākamajā vietā, arī neparasta situācija, jo vajadzēja kaut ko remontēt. Pat atradās darba drēbes, tika sagatavots remonta plāns, bet parādījās cilvēks, kurš piedāvāja labāko remonta veidu un tas tika pieņemts. Tad man nesanāca strādāt.
Tikšanās ar maniem brāļiem kapucīniem vienmēr ienes daudz prieka dzīvē, arī šodien, kad prieka iemeslu bija daudz.
Pirmkārt vienam tēvam 25. gadu dzīves ordenī jubilejs.
Otrkārt sarunās daudz bija par svēto Francisku no Asīzes, jo taču rīt viņa lielie svētki, bet jau šodien vigilija un sākām tos svinēt. Sakarā ar svētkiem notika pēc sv. Mises plkst. 18:00 sv. Alberta baznīcā dievkalpojums "Transituss", kurā tika aprakstīta sv. Franciska nāve un aiziešana uz Debesīm.
Šodien garas sarunas par Francisku notika arī sakarā ar plānoto katehēzi "Radio Marija Latvijā" rīt plkst. 9:00. Sirsnīgi mēs, kapucīni, jūs aicinām.
Liels paldies Pasaulē Dzīvojošiem Franciskāņiem par skaisto "Transitusa" sagatavošanu.
Sirsnīgs sveiciens un Dieva žēlastību vēlējumi visām māsām un brāļiem svētajā Franciskā.
Kaut gan plāni mainījās šodien, tomēr ir vērts pieņemt tos mierā, tad tas, kas ir no Dieva, parādīs savu spēku un skaistumu neatkarīgi no mūsu plāniem, neatkarīgi no laika.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru