ceturtdiena, 2017. gada 19. oktobris

sv. Francisks, dzīves veids, REGULAS 10. NODAĻA

[10. Nodaļa]
1 Par brāļu brīdināšanu un labošanu.

2 Brāļi, kuri ir citu brāļu ministri un kalpi, lai apmeklē un brīdina savus brāļus, un pazemīgi un ar mīlestību tos labo, nepavēlēdami tiem neko, kas būtu pret savu dvēseli un mūsu regulu. 3 Brāļi, kuri ir padoti, lai atceras, ka Dieva dēļ atsakās no savas gribas. 4 Tāpēc es viņiem stipri pavēlu, lai klausītu savus ministrus visā, ko apsolīja Kungam sargāt un kas nav pret dvēseli un mūsu regulu. 5 Un jebkur ir brāļi, kuri zinās un sapratīs, ka nevar garīgi sargāt regulu, var vērsties pie saviem ministriem un viņiem tas jādara. 6 Ministriem ar mīlestību un labestību tie jāpieņem, un lai parāda tiem tādu sirsnību, lai tie varētu runāt un darīt ar viņiem kā kungi ar saviem kalpiem; 7 tam tas jābūt, lai ministri būtu visu brāļu kalpi. 8 Es tad brīdinu un pamudinu Kungā Jēzū Kristū, lai brāļi sargātos no katras lepnības, tukšas slavas, skaudības, alkatības (sal. Lk 12,15), rūpēm un šīs pasaules uzcītības (sal. Mt 13,22), aprunāšanas un kurnēšanas, un lai necenšas burtu nezinošie iemācīties burtus; 9 lai [brāļi] uzmanās, ka vairāk nekā visu viņiem jāvēlas saņemt Kunga Garu un Viņa svēto darbošanos, 10 lūgties uz Viņu vienmēr ar tīru sirdi un lai viņiem būtu pazemība, pacietība vajāšanā un slimībā, 11 un mīlēt tos, kuri mūs vajā, apvaino un nolādē, jo Kungs runā: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā un godu laupa (sal, Mt 5,44). 12 Svētīgi ir tie, kas cieš vajāšanu taisnības dēļ, jo viņu ir debesvalstība (sal. Mt 5,10). 13 Kas izturēs līdz galam, būs pestīts (sal. Mt 10,22).

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru