ceturtdiena, 2017. gada 23. marts

Žēlsirdības maza skola

Dieva žēlsirdības godināšana
A. Veidi
  1. Svētbilde
  2. Kronītis
  3. Stunda
  4. Svētki
  5. Izplatīšana
B. Pamats
  1. Paļāvība
  2. Darbi
C. Avots: svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas Dienasgrāmata

Tas ir tāds saīsinājums, lai dažos vārdos atklātu Dieva žēlsirdības godināšanas būtību. Kā pamats ir: paļāvība uz Dievu un vienlaikus žēlsirdības darbi tuvākajiem. Par to nekad nevar aizmirst un tas jādara ikdienā.

Tālāk iet Dieva žēlsirdības godināšanas kulta formas: Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde, Dieva Žēlsirdības Kronītis, Žēlsirdības stunda, Žēlsirdības svētki un Žēlsirdības goda izplatīšana.

Un avots - svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas Dienasgrāmata.

Tad mēs redzam, ka tā ir programma visai dzīvei. Māsa Faustīne uzrakstīja: Ak Jēzu, lai Tava Žēlsirdība būtu ierakstīta uz sirds un uz manas dvēseles kā zīmogs, un tā būs mana zīme tajā un nākamā dzīvē. Cildināt Tavu žēlsirdību ir manas dzīves vienīgais uzdevums (Dienasgrāmata 1242).

Kad es piedalījos kādā svētceļojumā, tad man lūdza, lai es pārtulkotu - ātri, no galvas - Dieva žēlsirdības kronīti, lai uzreiz skaitītu kopā ar visiem 70 svētceļojuma dalībniekiem šo lūgšanu. Kad mēs skatamies uz augšā uzrakstītu tekstu, mēs redzam, ka Dieva žēlsirdības godināšana ir kaut kas vairāk, nekā vēl dažas jaunas lūgšanas. Ar ko to salīdzināt? Kad Jēzus sāka savu publisko darbību, paaicināja Apustuļus, lai viņi būtu Jēzus vārdu un žestu, bet sevišķi Jēzus ciešanu, nāves un augšāmcelšanās liecinieki. Dieva žēlsirdības godināšana veido cilvēkā paļāvīgu vienotību ar Jēzu un palīdz viņam iet pie brāļiem un māsām, lai starp viņiem būtu kā mazais žēlsirdības apustulis. Lai mūsu centienus piepilda Dievs ar savu žēlsirdīgu mīlestību.

otrdiena, 2017. gada 14. marts

Spēks lūgšanā
18. martā Rīgas Garīgajā Seminārā būs Atvērto durvju diena. Šī diena arī atgādina mums visiem, ka vajag lūgties, nemitīgi lūgties par semināristiem un vadību, un par pasniedzējiem. Vajag lūgties par jauniem svētiem paaicinājumiem uz priesterību un uz konsekrēto dzīvi. Jo vairāk cilvēku lūdzas, jo labākie efekti. Seminārs ir drusciņ līdzīgs inkubatoram, kur aug jauns cilvēks. Seminārs tā ir vieta un tas ir laiks, kad jāmirst vecām cilvēkam, lai varētu dzīvot jauns cilvēks, jauna radība, kas sludinās pasaulei par Dieva mīlestību un žēlsirdību.
Tāpēc vajag lūgties par tiem, kuri dzīvo šajā mīļā "inkubatorā" tā, kā kādreiz daudz cilvēku lūdzās - arī 18. martā, arī sestdienā, bet pirms 17 gadiem - par kādu jauno meitiņu, kurai bija tikai apm. 1.5 mēn. un ārsti intensīvi meklēja slimības cēloni. Daudzi intensīvi un nemitīgi lūdzās un... ārsti atrada. Un sākās veseļošanās process, apm. 10 gadus! Vēl vairāk vajag lūgties par tiem, kuru aicinājums ir vest citus pie Dieva un stiprināt ar Sakramentiem šajā svētuma ceļā.

svētdiena, 2017. gada 5. marts

Lūgšanas spēks
Pēdējās nedēļās es biju slims un vēl tālāk neesmu vesels, tāpēc jaunas ziņas netika rakstītas.
Man bija arī citi pienākumi, kurus - cik spēki atļāva - mēģināju pildīt. Kā Jūs ieraudzījāt, parādījās otrais emuārs, kas saucas Jēzu, es uzticos Tev, kuru var atrast šeit: uzticeties.blogspot.com. Jaunā emuāra mērķis ir izplatīt Dieva Žēlsirdības godināšanu tādās formās, kādās to ir atklājis Jēzus svētajai Māsai Faustīnei Kovaļskai. Tas notiek caur tulkošanu no mājas lapas www.faustyna.pl, viss protams ir saskaņots ar Cien. Klostermāsām no Krakovas-Lagevnikiem.
Lai būtu arī atsevišķa vieta, kur būtu teksti tikai un vienīgi saistīti ar Dieva Žēlsirdības godināšanu, un lai tie būtu latviski, tika dibināta jauna mājas lapa: uzticies-jezum.mozello.lv - tas ir sākums un vēl ir daudz darba. Un es ceru, ka šī mājas lapa atradīs savu vietu dievbijības laukumā Latvijā.
Sakarā ar to, ka daudz cilvēku lieto facebook'u, ir arī tur: Uzticies Jēzum, kas būs vairāk lietots pēc kāda laika, varbūt pēc pāris mēnešiem, varbūt daudz ātrāk. Redzēsim.
Un par lūgšanu. Šis laiks, kaut gan ar slimību, bija laiks, kurā no jaunā (man šķiet, ka tur robežu nav, jā, es esmu pārliecināts) es varēju atklāt lūgšanas vajadzību, tas ir vienotības ar Dievu vajadzību, un arī lūgšanas spēku. Tas ir vissvarīgākais dzīvē. Taču paļāvīga lūgšana, vēl vairāk - kā daudzi svētie mums māca un mūsu ticības dzīves pieredze arī - nemitīga lūgšana, saistīta ar žēlsirdības darbiem un vārdiem lūgšana, ne tikai, ka ir iespējama. Ir nepieciešama.