trešdiena, 2017. gada 10. maijs

Mirklis un mūžība

Kāds ir kosmoss salīdzinājumā ar Dievu? Tas ir kā puteklis. Kāda ir mūsu saule salīdzinājumā ar visu kosmosu? Kā puteklis. Kāda ir mūsu zeme salīdzinājumā ar sauli? Arī kā puteklis. Saule sūta miljonu miljonus starus uz visām pusēm. Šis stars, kas sasniedz zemi ir kā puteklis salīdzinājumā ar šo gaismu, kuru dod saule. Bet arī šis stariņš, kurš sasniedz konkrēto logu semināra ēkā ir kā puteklis salīdzinājumā ar gaismu, kura sasniegusi zemi. Un šis stariņš, kurš no saules izgāja plkst. 20:10, sasniedza kādu semināra logu plkst. 20:18, atspīdēja tālāk un krita uz kādu mazo konkrētu priekšmetu virs zemes. Tas ir krusts uz t. Oļģerta Aleksāna OFMCap. kapa. Pietiekami daudz laika to apspīdēja, lai dziļā ēnā zem kokiem skaitīt paterus par mirušiem. Pēc brītiņa jau apspīdēja blakus stāvošu kapa pieminekli, konkrēti priestera uzvārdu. Pēc tam kapsētas žogu apspīdēja šis stars, bet šajā starā bija redzama visa saule, tāpat kā mēs savās mazās lūgšanās satiekamies ar visu Dievu, Kurš nāk pie mums savā visvarenībā, majestātē un žēlsirdīgā mīlestībā.
Tāpēc lūgsimies - par mirstošiem un par tiem, kuri jau aizgājuši mūžībā - katru dienu, sevišķi aicinu skaitīt Dieva žēlsirdības kronīti.
Nesen, konkrēti pirmdien, es pabeidzu tulkot dažas lappuses, kur ir fragmenti no sv. Māsas Faustīnes "Dienasgrāmatas", daļa no tiem, kur Jēzus runā par savu žēlsirdību. Tagad kādas Cien. Klostermāsas labo šo tulkojumu. Un ir cerība, ka pēc kāda laikā, kas būs visas atļaujas, šis teksts tiks publicēts pdf formātā mājas lapā uzticies-jezum.mozello.lv lai katrs varētu paņemt, lasīt, lūgties un izplatīt bez maksas. Bet vajag vēl pagaidīt.

sestdiena, 2017. gada 6. maijs

Katehēze par Dieva žēlsirdību

http://arhivs.rml.lv/RML_arhivs/Priestera%20kateheze/2017-05/2017-05-05_09-00_PriesteraKateheze_DievaZelsirdiba_tStanislavsKovalskis_RML.ogg

trešdiena, 2017. gada 3. maijs

Kad sākas draudzība ar Jēzu?

Šodien Romas katoļu Baznīcā ir svētki, svēto Apustuļu Filipa un Jēkaba svētki. Viņi bija Jēzus draugi, jo Jēzus viņus paaicināja un viņi teica Jēzum "jā" vārdu. Un to turpināja savā dzīvē un dziļi interesējās par visu, ko Jēzus dara un Kas īstenībā Viņš ir? Un Kas ir Jēzus Tēvs, tāpēc šis lūgums šodienas Evaņģēlijā: "Jēzu, parādi mums Tēvu un mums pietiks!"
Jēzus Apustuļus sauca par draugiem, jo viņiem visu atklāja, kaut gan viņi ne visu uz reiz varēja pieņemt un saprast. Tāpēc apsolīja viņiem Svēto Garu un Viņu sūtīja. Un tā tika dibināta Baznīca. Kad tad parasta cilvēka dzīvē sākas draudzība ar Jēzu? Kā Jūs domājat? Jā, Kristības sakramentā! Un tālāk mēs redzam tādus ļoti jaunus, bet īstus, Jēzus draugus, kuriem ir daži gadi, kā kādam Jāzepam, kam vakar bija 2. dzimšanas diena. Viņi un viņas ir Jēzus draugi un draudzenes, jo redz savus vecākus esam Jēzus draugi. Tad katrs, kas ir Jēzus Kristus draugs, tiek aicināts dalīties ar ticību ar citiem, lai Jēzus arī šo jauno ticīgo sauktu par draugu.