trešdiena, 2017. gada 10. maijs

Mirklis un mūžība

Kāds ir kosmoss salīdzinājumā ar Dievu? Tas ir kā puteklis. Kāda ir mūsu saule salīdzinājumā ar visu kosmosu? Kā puteklis. Kāda ir mūsu zeme salīdzinājumā ar sauli? Arī kā puteklis. Saule sūta miljonu miljonus starus uz visām pusēm. Šis stars, kas sasniedz zemi ir kā puteklis salīdzinājumā ar šo gaismu, kuru dod saule. Bet arī šis stariņš, kurš sasniedz konkrēto logu semināra ēkā ir kā puteklis salīdzinājumā ar gaismu, kura sasniegusi zemi. Un šis stariņš, kurš no saules izgāja plkst. 20:10, sasniedza kādu semināra logu plkst. 20:18, atspīdēja tālāk un krita uz kādu mazo konkrētu priekšmetu virs zemes. Tas ir krusts uz t. Oļģerta Aleksāna OFMCap. kapa. Pietiekami daudz laika to apspīdēja, lai dziļā ēnā zem kokiem skaitīt paterus par mirušiem. Pēc brītiņa jau apspīdēja blakus stāvošu kapa pieminekli, konkrēti priestera uzvārdu. Pēc tam kapsētas žogu apspīdēja šis stars, bet šajā starā bija redzama visa saule, tāpat kā mēs savās mazās lūgšanās satiekamies ar visu Dievu, Kurš nāk pie mums savā visvarenībā, majestātē un žēlsirdīgā mīlestībā.
Tāpēc lūgsimies - par mirstošiem un par tiem, kuri jau aizgājuši mūžībā - katru dienu, sevišķi aicinu skaitīt Dieva žēlsirdības kronīti.
Nesen, konkrēti pirmdien, es pabeidzu tulkot dažas lappuses, kur ir fragmenti no sv. Māsas Faustīnes "Dienasgrāmatas", daļa no tiem, kur Jēzus runā par savu žēlsirdību. Tagad kādas Cien. Klostermāsas labo šo tulkojumu. Un ir cerība, ka pēc kāda laikā, kas būs visas atļaujas, šis teksts tiks publicēts pdf formātā mājas lapā uzticies-jezum.mozello.lv lai katrs varētu paņemt, lasīt, lūgties un izplatīt bez maksas. Bet vajag vēl pagaidīt.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru