pirmdiena, 2016. gada 22. augusts

Kluss laiks
Nesen es kļuvu par Rīgas Garīgā semināra garīgo tēvu. Tāpēc jau tagad, kad es gatavojos tur dzīvot, man jāmācās dzīvot klusumā. Un lūdzu Jūs, Cien. Lasītāji, lūgt Dievu arī manā nodomā.
Paldies.

ceturtdiena, 2016. gada 4. augusts

Olainē ir labi.
    Es vienmēr ilgojos pēc dzīves klosterī. Arī tad, kad es vēl nebiju ordenī. Tagad jau atpakaļ es esmu klosterī, kapucīnu kopienā. Mans priekšnieks ir t.Jans. Arī citiem kapucīniem Rīgā ir tuvu.
    Es nepaspēju atvērt savas bagāžas un jau vajag krāmēties un gatavoties svētceļojumam uz Aglonu. 7.aug. sākas un es ņemšu sev līdzi arī savu lasītāju nodomus. Rakstīt laikam neko nerakstīšu, jo būs nogurums, bet lūgšana būs. Lūgsimies viens par otru: priesteri, konsekrētās personas, laji.
    Kaut gan cilvēciskās lietas ir redzamas un gribas par tiem runāt, bet svētceļojums ir Dieva uzvaras laiks mūsos. Sekosim Jēzum šajās dienās tā, lai nolemtu un pieņemtu visu pēc Dieva gribas.