ceturtdiena, 2017. gada 23. marts

Žēlsirdības maza skola

Dieva žēlsirdības godināšana
A. Veidi
  1. Svētbilde
  2. Kronītis
  3. Stunda
  4. Svētki
  5. Izplatīšana
B. Pamats
  1. Paļāvība
  2. Darbi
C. Avots: svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas Dienasgrāmata

Tas ir tāds saīsinājums, lai dažos vārdos atklātu Dieva žēlsirdības godināšanas būtību. Kā pamats ir: paļāvība uz Dievu un vienlaikus žēlsirdības darbi tuvākajiem. Par to nekad nevar aizmirst un tas jādara ikdienā.

Tālāk iet Dieva žēlsirdības godināšanas kulta formas: Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde, Dieva Žēlsirdības Kronītis, Žēlsirdības stunda, Žēlsirdības svētki un Žēlsirdības goda izplatīšana.

Un avots - svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas Dienasgrāmata.

Tad mēs redzam, ka tā ir programma visai dzīvei. Māsa Faustīne uzrakstīja: Ak Jēzu, lai Tava Žēlsirdība būtu ierakstīta uz sirds un uz manas dvēseles kā zīmogs, un tā būs mana zīme tajā un nākamā dzīvē. Cildināt Tavu žēlsirdību ir manas dzīves vienīgais uzdevums (Dienasgrāmata 1242).

Kad es piedalījos kādā svētceļojumā, tad man lūdza, lai es pārtulkotu - ātri, no galvas - Dieva žēlsirdības kronīti, lai uzreiz skaitītu kopā ar visiem 70 svētceļojuma dalībniekiem šo lūgšanu. Kad mēs skatamies uz augšā uzrakstītu tekstu, mēs redzam, ka Dieva žēlsirdības godināšana ir kaut kas vairāk, nekā vēl dažas jaunas lūgšanas. Ar ko to salīdzināt? Kad Jēzus sāka savu publisko darbību, paaicināja Apustuļus, lai viņi būtu Jēzus vārdu un žestu, bet sevišķi Jēzus ciešanu, nāves un augšāmcelšanās liecinieki. Dieva žēlsirdības godināšana veido cilvēkā paļāvīgu vienotību ar Jēzu un palīdz viņam iet pie brāļiem un māsām, lai starp viņiem būtu kā mazais žēlsirdības apustulis. Lai mūsu centienus piepilda Dievs ar savu žēlsirdīgu mīlestību.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru