otrdiena, 2017. gada 10. oktobris

Evaņģēlizācija Baznīcā.


Evaņģēlizācija Baznīcā.

Pirms sešiem gadiem Latvijā parādījās jaunās evaņģēlizācijas skola un ienesa kaut ko ļoti vērtīgu daudzās draudzēs un daudzu cilvēku dzīvē. Es par to stāstīšu šajā īsā tekstā un kā pamats tam būs kāda priestera un zinātnieka viena ziņa, kuru viņš ievietoja savā blogā 2008. gadā. Šis priesteris šeit, Latvijā, laikam nav pazīstams. Viņš saucās pr. Andžejs Semenevskis (Andrzej Siemieniewski) un tagad jau ir Vroclavias diecēzes palīgbīskaps. Viņa teksts ir diezgan garš, bet es lietošu tikai galvenākas lietas.

Svētais Gars ir Tas, Kas atdzīvina Baznīcu, tapēc arī saucās Atdzīvinātājs. Viņu sauc arī par Baznīcas "dvēseli", tas nozīmē, ka Viņš dod kustību, dod Baznīcai dinamiku. Un es šeit pieminētu šo jaunās evaņģēlizācijas skolu, kas jau labi iesakņojās Baznīcā Latvijā un ir redzams, ka tā kļuva daudziem cilvēkiem par ticības atdzīvināšanas vietu.

Pr. A. Semenevskis aicina paskatīties uz dažādām ekleziālām kustībām piecos aspektos. Kaut gan ne katru dienu mēs varam satikties ar šo evaņģēlizācijas skolu, bet daudzi satikās un līdzdarbojās, kā piemēram es, tapēc mēģināšu arī ieraudzīt šos aspektus.

1. Ekleziālā kustība kā redzama laika zīme. Es atceros, ka misionāri no evaņģēlizācijas skolas, kuri atbrauca uz Olaini uz vienu mēnesi 2011. gadā, dzīvoja mūsu klosterī un piedalījās svētajās Misēs, bija redzami ne tikai baznīcā, kura strādāja tikai dažus gadus, bet arī pilsētā. Evaņģēlizācija uz ielām, dziesmas, sarunas, lūgšanas grupiņas organizēšana, tikšanās ar jauniešiem, kuriem visbiežāk nebija nekādu sakaru ar Baznīcu.

2. Atjaunotnes kustība - vieta, kurā ticīgie intensīvāk saistās ar Baznīcas dzīvi un iet pa Baznīcas ceļu. Šie trīs misionāri, pēc tautības poļi, atbraukuši no trijām valstīm, veltīja savu laiku (Olainē tikai 1 mēnesi, bet tas bija "viena gada Jēzum" fragments), piepūles, darbus, lūgšanas, enerģiju, kas daudziem stiprināja un atdzīvināja ticību. Kā pr. Andžejs teica, kāda atjaunotnes kustība nav Svētā Gara darbības izolēta vieta, bet tā ir kāda no Viņa darbības aspektiem intensifikācijas vieta. Evaņģēlizācija Baznīcā nav kādās periferijās, bet atrodas Tās pašā sirdī.

3. Ekleziālā kustība - harizmāts atklāts kopienā. Sevišķi bagāts laiks, kurā es varētu redzēt, un ne tikai es, šo jaunās evaņģēlizācijas skolas harizmatu, bija konkrēti starp šiem diviem datumiem: 2013. gada 2. janvāris - 2016. gada 31. marts. Un tas bija Viļakā, uz kurieni es kā prāvests uzaicināju šo skolu. Lai nerunātu par visu (īstenībā pat nav tādas iespējas, tas bija ļoti bagāts laiks), tad tikai pieminēšu evaņģēlizāciju uz ielām un pa dzīvokļiem, rekolekcijas (visdažādākas) bērniem, jauniešiem un pieaugušiem, evaņģēlizācija skolās, draudzēs, pansjonātos, alfa kursi, lidojoša bibliotēka, Dievmātes figuras svētceļojums, Bērna Jēzus figuras svētceļojums, svētā Jāzepa darbnīca, Visu Svēto skola un daudzas citas aktivitātes, kuras bieži "vilkās" un attīstījās mēnešiem ilgi, un caur šiem misionāriem darbojās nestandartā veidā Svētais Gars.

4. Sakraments un harizmats - Svētā Gara ceļi Baznīcā. Sv. Jānis Pāvils II uzrakstīja vēstulē "Tertio Millennio Adveniente", ka "Svētais Gars darbojas Baznīcā gan sakramentālā veidā, sevišķi caur Iestiprināšanas Sakramentu, gan daudzu harizmatu, pienākumu un kalpojumu vidutājībā, kurus Viņš deva Baznīcas labad". Tas, kas attiecas uz sakramentiem, var saplānot un pat gaidīt konkrētus augļus. Tas, kas attiecas uz harizmatiem, nevar saplānot, bet tā nav konkurence draudzēm vai diecēzēm, bet iespēja daudziem lajiem ieiet dziļāk Baznīcas dzīvē, caur dažādām ekleziālām kustībām, un atrast Baznīcā savu vietu. Arī tāpēc, lai justos Baznīcā kā majās.

Tad Baznīcā ir sakramenti, caur kuriem Dievs piešķir cilvēkiem konkrētas žēlastības. nepieciešamas pestīšanai. Tālāk, Baznīcā ir hierarhija, kas dod stabilitāti, kārtību un kontroli; ordinēti priesteri māca un svētdara ticīgo tautu. Bet ne visu var saplānot, jo, kā ir uzrakstīts "Lumen Gentium" nr.12, Svētais Gars ne tikai caur sakramentiem un kalpojumiem svētdara un vada Dieva Tautu, bet arī dod visdažādākiem cilvēkiem žēlastības un harizmatus. Tādā veidā Baznīca attīstās un kļūst arvien bagātāka garīgajā dzīvē: pateicoties sakramentiem, hierarhijai un harizmatiem.

5. Evaņģēlizācija - ekleziālās kustības misija. Caur evaņģēlizāciju Kristus sludina Labo Vēsti. Viņš to dara caur hierarhiju, kura mācā Viņa vārdā un ar Viņa varu, bet arī caur ticīgiem lajiem, kuri ir Viņa liecinieki un kuriem deva vārda žēlastību, lai Evaņģēlija spēks spīdētu ikdienišķajā, ģimeņu un sabiedrīskajā dzīvē (sal. "Lumen Gentium"). Laji arī kļūst par ticības sludinātājiem. Tā ir evaņģēlizācija, jeb Kristus sludināšana gan ar liecību, gan ar vārdu (sal. "Lumen Gentium" 35.). Tad harizmati, doti konkrētiem cilvēkiem, kalpo visai Baznīcas kopienai.

Kad es palasīju oriģinalo tekstu, kurš ir daudz bagātāks nekā tas augšā, es padomāju, ka vajadzētu pievērst labvēlīgo uzmanību un uzrakstīt dažus vārdus kā liecību par šo kustību, par šo skolu, ar kuru jau daudzi cilvēki, ne tikai jaunieši, bet sevišķi viņi, saistīja savu dzīvi, atrada savu vietu Baznīcā un kalpo ar savām visdažādākajām dāvanām Dieva Tautai.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru