trešdiena, 2017. gada 4. oktobris

Francisks no Asīzes - miera nesējs.

Francisks no Asīzes - miera nesējs.

Ceturtdienas Evaņģēlija vārdi rāda kopienu, kura izveidojās pie Jēzus. Un pēc sagatavošanas Jēzus sūta savus mācekļus pa divi, lai tie ietu un sludinātu labo vēsti par Dieva Valstību.
"Nenesiet līdzi nedz naudas maku, nedz somu, nedz kurpes un ceļā nevienu nesveiciniet!"
Šie vārdi bija labi pazīstami Franciskam un viņa brāļiem, kuri staigāja nabadzībā un klusumā pa pilsētām un ciematiem un sludināja labo vēsti, sevišķi atgriešanās un gandarīšanas vajadzību. Tādā veidā, ar lūgšanu, sludināšanu ar vienkāršiem vārdiem, viņi gribēja visur ieviest Dieva mieru. Tāpēc Francisks paņēma no Evaņģēlija vārdus: "Miers šim namam" un sveicināja tos, kuri viņus uzņēma: "Lai Dievs tevi apdāvina ar mieru".

Francisks ļoti konkrēti mēģināja visur ieviest šo mieru. Pat tad, kad jau bija ļoti slims un tuvu nāvei, gribēja ieviest Dieva mieru. Lūk, Asīzes pilsētas mērs izmeta no pilsētas pašu bīskapu. Tādā situācijā, kura notika Franciska pilsētā, Svētais nevarēja neko nedarīt. Ko tādu viņš izdarīja? Savai dziesmai "Visaugstais, visvarenais, labais Kungs..." viņš ielika vēl dažus vārdus un sūtīja brāļus pie mēra un pie bīskapa, lai viņiem dziedātu šos vārdus. Lūk, šie vārdi:


10 Esi slavēts, mans Kungs,
par tiem, kuri piedod Tavas mīlestības dēļ
un iztur vājības un vajāšanas.
11 Svētīgi tie,
kuri tos izturēs mierā (sal. Mt 5,10),
jo caur Tevi, Visaugstākais, tiks kronēti.

Tālāk Evaņģēlijā mēs lasām:

"Bet, ja jūs ieiesiet kādā pilsētā un jūs neuzņems..."

Arī šos vārdus Francisks un brāļi labi zinaja, jo taču viņi bija evaņģēliskā brālība, kura gribēja vispilnīgāk dzīvot pēc Evaņģēlija. Evaņģēlija vārdi ir arī uzaicinājums mums, šodien dzīvojošiem, lai tur, kur Jēzus mācība vēl neatrada savu vietu, netika pieņemta, lai tur ietu un sagatavotu ceļu Jēzum, ceļu uz cilvēku sirdīm.

Šajā vietā nevaru nepateikt, ka rīt, 5. novembrī, ir diena, kurā pirms 79 gadiem aizgāja mūžībā uz Debesu Valstību svētā Māsa Faustīne Kovaļska, kurai Jēzus parādīja, kā ar žēlsirdību var palīdzēt cilvēkiem, sevišķi tiem, kuri ir tālu no Dieva, pie kuriem Labā Vēsts par Jēzu vēl nav atnākusi. Ir iespēja, ka ar Dieva žēlsirdību Tā atnāks.
Tos, kuri vēl nav iepazinušies ar Dieva žēlsirdības godināšanu, aicinu uz mājas lapu veltīto šai tēmai (manā blogā - manu emuāru sarakstā), lai mācītos un ieviestu dzīvē žēlsirdību pret tuvākajiem un paļāvību uz Dievu.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru