pirmdiena, 2017. gada 30. oktobris

sv. Francisks, vēstules, VĒSTULE TICĪGAJIEM (pirmā redakcija), 2. NODAĻA

[2. NODAĻA - PAR TIEM, KURI NEGANDARA].


1 Tomēr visi tie un tās, kuri negandara, 2 un nepieņem mūsu Kunga Jēzus Kristus Miesu un Asinis, 3 un kuri dara netikumus un grēkus, un kuri padodas savas miesas ļaunām iekārēm un ļaunām vēlmēm, 4 un kuri neievēro to, ko apsolīja Kungam, 5 un miesīgi kalpo pasaulei ar miesīgām vēlmēm un ar pasaulīgām rūpēm, un ar šīs dzīves raizēm: 6 velna - kura dēli viņi ir un kura darbus dara - turēti (sal. Jņ 8,41), 7 viņi ir akli, jo viņi neredz patiesas Gaismas - mūsu Kunga Jēzus Kristus: 8 viņiem nav garīgās gudrības, jo viņiem nav Dieva Dēla, Kurš ir Tēva patiesa Gudrība, 9 par viņiem ir teikts: Viņu gudrība tika norīta (sal. Ps 107,27); un: Nolādēti, kas nomaldās no Taviem baušļiem (sal. Ps 119,21). 10 Viņi redz un atzīst, zin un dara slikti, un paši apzināti zaudē dvēseles. Skatieties, akli, [kurus] maldina jūsu ienaidnieki: 11 miesa, pasaule un velns; jo miesai saldi ir darīt grēku un rūgti ir kalpot Dievam; 12 jo visi netikumi un grēki no cilvēka sirds iziet un nāk (sal. Mk 7,21.23), kā Kungs saka Evaņģēlijā. 13 Un jums nekā nav ne šajā pasaulē, ne nākotnē. 14 Un jūs domājat, ka ilgi [jūsu] rīcībā būs šīs pasaules tukšības, bet jūs esat nomaldījušies, jo atnāks diena, par kuru jūs nedomājat, [kuru] nezināt un nepazināt; miesa slimo, nāve tuvojas un tā mirst rūgtā nāvē. 15 Un jebkurā vietā, jebkurā laikā un jebkurā veidā cilvēks mirst nāvīgā grēkā bez nožēlas un gandarīšanas, ja var gandarīt, bet negandara, velns izrauj viņa dvēseli no viņa miesas ar tādām ciešanām un mokām, kuru neviens nevar zināt, kā tika tas, kas to cieš. 16 Un visi talanti un vara, zināšana, un gudrība (sal. 2Hron 1,12), par kuriem domāja, ka tiem esot, tiek tiem atņemti (sal. Lk 8,18; Mk 4,25). 17 Un palika tuviniekiem un draugiem, un viņi paņēma un sadalīja viņa īpašumu, un pēc tam teica: Nolādēta lai ir viņa dvēsele, jo viņš varēja vairāk mums dot un savākt, nekā savāca. 18 Miesu aprīt tārpi un tā viņi zaudē miesu un dvēseli šajā īsā dzīvē un ies ellē, kur cietīs bez beigām.

19 Visus tos, pie kuriem atnāks šī vēstule, mēs lūdzam mīlestībā, kas ir Dievs (sal. 1Jņ 4,16), lai šos augšminētos mūsu Kunga Jēzus Kristus smaržīgos vārdus laipni pieņemtu ar Dievišķo mīlestību. 20 Un lai bieži lasa tiem, kuri nemāk lasīt; 21 un lai viņi tos sargā caur svēto darbību līdz beigām, jo tie [vārdi] ir gars un dzīvība (sal. Jņ 6,64). 22 Un tie, kuri to nedarīs, tiks spiesti dot norēķinu tiesas dienā (sal. Mt 12,36) mūsu Kunga Jēzus Kristus soģa krēsla priekšā (sal. Rom 14,10).

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru