ceturtdiena, 2017. gada 19. oktobris

sv. Francisks, lūgšanas, 3., LAPIŅA UZDĀVINĀTA BRĀLIM LEONAM

LAPIŅA UZDĀVINĀTA BRĀLIM LEONAM

I.
VISAUGSTĀKĀ DIEVA PIELŪGŠANA

1 Tu esi Svētais Kungs Dievs vienīgais, kurš dari brīnumus (sal. Ps 76(77),15)
2 Tu esi stiprs,
Tu esi liels (sal. Ps 85(86),10)
Tu esi visaugstais,
Tu esi Karalis visvarenais,
Svētais Tēvs (J 17,11),
debess un zemes Karali (sal. Mt 11, 25).
3 Tu esi Trīsvienībā vienīgais
Kungs dievu Dievs (sal. Ps 135(136),2),
Tu esi labums, katrs labums, visaugstākais labums,
Kungs Dievs dzīvs un patiess (sal. 1Tes 1,9).
4 Tu esi [...] mīlestība;
Tu esi gudrība,
Tu esi pazemība,
Tu esi pacietība,
Tu esi skaistums,
Tu esi labsirdība,
Tu esi drosība,
Tu esi mierinājums,
Tu esi prieks,
Tu esi mūsu cerība un līksme,
Tu esi taisnība,
Tu esi lēnprātība,
Tu esi pilnumā mūsu visa bagātība.
5 Tu esi skaistums,
Tu esi labsirdība,
Tu esi patvērums (Ps 30(31),5),
Tu esi mūsu sargs un sargātājs;
Tu esi spēks (sal. Ps 42(43),2),
Tu esi atspirdzinājums.
6 Tu esi mūsu cerība,
Tu esi mūsu ticība,
Tu esi mūsu mīlestība,
Tu esi mūsu viss saldums,
Tu esi mūsu mūžīga dzīve:
Liels un brīnisķīgs Kungs,
visvarenais Dievs,
žēlsirdīgs Pestītājs.

II.
SVĒTĪBA BRĀLIM LEONAM

1 Kungs lai svētī tevi un lai tevi sargā! Kungs lai dara gaišu savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs!
2 Kungs lai pievērš tev savu vaigu un lai dāvā tev mieru (sal. Lev 6,24-26).
3 Kungs lai tevi svētī, brāli Leon (sal. Lev 6,27b).

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru