ceturtdiena, 2017. gada 19. oktobris

sv. Francisks, dzīves veids, REGULAS 3. NODAĻA

[3. Nodaļa]
1 Par Stundu liturģiju un gavēni, un kādā veidā brāļiem jāiet caur pasauli.

2 Kleriķi lai skaita Stundu liturģiju pēc svētās Romas Baznīcas likuma, izņemot psaltēriju, 3 tāpēc atļauts, ka viņiem ir breviāri. 4 [Brāļi] laji lai skaita divdesmit četrus Tēvs mūsu par lasījumu stundu, piecus par laudēm, pa septiņi par primu, terciju, sekstu un nonu par vēsperēm divdesmit, par kompletoriju septiņus; 5 un lai lūdzas par mirušiem. 6 Un lai gavē no Visu svēto svētkiem līdz Kunga piedzimšanai. 7 Svēto četrdesmit dienu gavēni, kurš sākas no Kunga Epifanijas un ilgst nepartraukti četrdesmit dienas, un kuru Kungs svētdarīja ar savu svēto gavēni (sal. Mt 4,2), tie, kuri labprātīgi to gavēs, būs Kunga svētīti, bet tie, kuri negrib, nav saistīti. 8 Bet citu [gavēni] līdz Kunga Augšāmcelšanām lai [brāļi] gavē. 9 Citos laikos viņiem nav pienākuma gavēt, kā tikai piektdienās. 10 Nepieciešamības laikā brāļiem nav obligāti jāgavē miesīgi. 11 Es dodu padomu, brīdinu un pamudinu manus brāļus Kungā Jēzū Kristū, kad tie iet caur pasauli, lai viņi nestrīdētos, ne cīnītos ar vārdiem (sal. Tt 3,2; 2Tim 2,14) ne citus netiesātu; 12 bet lai viņi ir klusi, mierīgi un mēreni, maigi un pazemīgi, godīgi runājot ar visiem, kā pienākas. 13 Un lai tie nejāj, ja tikai nepieciešamības vai slimības piespiesti. 14 Un kur jūs kādā namā ieiesiet, vispirms sakiet: miers šim namam (sal. Lk 10,5). 15 Un pēc svētā Evaņģēlija no visa ēdama, ko viņiem liek priekšā, viņi var ēst (sal. Lk 10,8).

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru