ceturtdiena, 2017. gada 19. oktobris

sv. Francisks, dzīves veids, REGULAS 12. NODAĻA

[12. Nodaļa]
1 Par [tiem, kuri] dodas pie saraceniem un citiem neticīgiem.

2 Tie no brāļiem, kuri no dievišķas iedvesmas gribētu iet pie saraceniem un citiem neticīgiem, lai lūdz atļauju no saviem ministriem provinciāliem. 3 Ministri tomēr lai nevienam nepiešķir atļauju, iekams viņi redzēs, ka tie ir derīgi sūtīšanai. 4 Un vēl paklausības dēļ es pavēlu ministriem, lai lūgtu no pāvesta kunga vienu no svētās Romas Baznīcas kardināliem, kurš valdītu, sargātu un labotu šo brālību, 5 lai mēs vienmēr padoti un uzlikti zem pēdām tai svētajai Baznīcai pastāvīgi katoliskā ticībā (sal. Kol 1,23), sargātu nabadzību un pazemību, un mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēliju, ko mēs stingri apsolījām.

[Bulla turpinas:]

6 [Nevienam cilvēkam nedrīkst šo mūsu apstiprināšanas dokumentu pārkāpt vai uzdrošināties pretoties tam. 7 Ja kāds tomēr to nolemtu, tad viņš cietīs no visvarenā Dieva un Viņa svētīgo apustuļu Pētera un Pāvila dusmām. 8 Dots Laterānā, 29. novembrī, mūsu Pontifikāta astotajā gadā].

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru