ceturtdiena, 2017. gada 19. oktobris

sv. Francisks, lūgšanas, 7., UZAICINĀJUMS DIEVA PIELŪGŠANAI

UZAICINĀJUMS DIEVA PIELŪGŠANAI

1 Bīstieties Dieva un dodiet Viņam godu (Atkl 14,7).
2 Cienīgs ir Kungs saņemt slavu un godu (sal. Atkl 4,11).
3 Visi, kuri bīstaties Kunga, slavējiet Viņu (sal. Ps 22,24).
4 Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā! Kungs ir ar tevi (sal. Lk 1,28).
5 Slavējiet Viņu, debesis un zeme (sal. Ps 69,35).
6 Slavējiet, visas upes, Kungu (sal. Dn 3,77).
7 Slavējiet, Dieva dēli, Kungu (sal. Dn 3,82).
8 Šī ir diena, ko Kungs ir devis; gavilēsim tanī un līksmosimies (sal. Ps 118,24). Alleluja, alleluja, alleluja! Izraēla Ķēniņš (J 12,13)!
9 Ikkatrs gars lai slavē Kungu (Ps 150,6).
10 Slavējiet Kungu, jo Viņš ir labs (sal. Ps 147,1); visi, kuri to lasāt, teiciet Kungu (Ps 103,21).
11 Visas radības, teiciet Kungu (sal. Ps 103,22).
12 Visi spārnainie putni, Slavējiet Kungu (sal. Ps 148,7.10; Dn 3,80).
13 Visi kalpi, slavējiet Kungu (sal. Ps 113,1).
14 Jaunekļi un jaunavas, slavējiet Kungu (sal. Ps 148,12).
15 Cienīgs ir Jērs, ko nonāvēja, saņemt godu, un slavu, un svētību (sal. Atkl 5,12).
16 Svētīga lai ir Svētā Trejādība un nedalāma Vienība.
17 Svētais Miķeli Erceņģeli, sargā mūs cīņā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru