trešdiena, 2017. gada 18. oktobris

sv. Francisks, lūgšanas, 2., SVEICIENS TIKUMIEM

SVEICIENS TIKUMIEM
/mana tulkojumā/

1 Esi sveicināta, Karaliene Gudrība, Kungs lai tevi sargā ar tavu māsu, svēto, tīro Vienkāršību.
2 Kundze svētā Nabadzība, Kungs lai tevi sargā ar tavu māsu, svēto Pazemību.
3 Kundze svētā Mīlestība, Kungs lai tevi sargā ar tavu māsu, svēto Paklausību.
4 Vissvētākie tikumi, lai jūs visus sargā Kungs, no kura jūs izejat un nākat.
5 Visā pasaulē pavisam nav neviena cilvēka, kuram būtu viens no jums, ja iepriekš viņš nenomirtu.
6 Kam ir viens [tikums], un citiem nepretojas, tam ir visi [tikumi].
7 Un kas vienam [tikumam] pretojas, tam neviena nav un visiem [tikumiem] pretojas (sal. Jk 2,10).
8 Un katrs [tikums] iekauno netikumus un grēkus.
9 Svētā Gudrība iekauno sātanu un visu viņa ļaunumu.
10 Tīra un svētā Vienkāršība iekauno visu šīs pasaules gudrību un miesas gudrību (sal. 1Kor 2,6).
11 Svētā Nabadzība iekauno iekāri un alkatību un šīs pasaules rūpes.
12 Svētā Pazemība iekauno lepnību un visus cilvēkus, kuri ir pasaulē, līdzīgi arī visu, kas ir pasaulē.
13 Svētā Mīlestība iekauno visus velna un miesīgus kārdinājumus, un visas miesīgas bailes (sal. 1Jņ 4,18).
14 Svētā Paklausība iekauno visādas cilvēciskas un miesīgas iekāres,
15 un uztur savu miesu mērdēšanā paklausībai garam un paklausībai savam brālim,
16 un cilvēks ir padots un pakļauts visiem cilvēkiem, kuri ir pasaulē,
17 un ne tikai pašiem cilvēkiem, bet arī mežonīgiem un plēsīgiem dzīvniekiem,
18 lai tie varētu darīt ar viņu, ko tie gribēs, cik viņiem Kungs no augšas atļaus (sal. J 19,11).

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru