pirmdiena, 2017. gada 9. oktobris

Kā iestāties kapucīnu ordenī?

Kā iestāties kapucīnu ordenī?

Pēdējās nedēļās daži cilvēki runāja ar mani par dzīvi ordenī un kā iestāties ordenī, bet ne tādā nozīmē, ka uzreiz visi gribētu iestāties. Arī vakar kāds pasvītroja, ka nav tādas vietnes internetā, kur būtu uzrakstīts, kādi papīri ir vajadzīgi, lai iestātos ordenī.

Caur internetu var kapucīnus atrast, kā piem. šeit. Nav pārāk grūti arī piezvanīt un uzdot kādus jautājumus. Atrast ceļu uz baznīcu arī nav sarežģīti - tieši tā pirms 27 gadiem es atradu kapucīnus, jo atradu klosteri un baznīciņu, kurā viņi kalpo. Viedojas arī uzlabota kapucīnu mājas lapa, tāpēc šobrīd nevar tur ieiet.

Par papīriem - tie nav vissvarīgākie. Vissvarīgākais ir cilvēks, kas grib iestāties ordenī, jo tā saprot savu paaicinajumu, kuru saņēma (vai nesaņēma) no Dieva. Tāpēc prakse līdz šim bija tāda, ka sākumā brāļi kapucīni satikās ar kandidātiem, lai iepazītos, lai parunātu. Pēc tam arī bija iespēja pat kādu laiku dzīvot klosterī, lai kandidāts redzētu šo dzīves veidu. Vai arī kandidāts dažus gadus līdzdarbojās ar kapucīniem - gāja svētceļojumos, vai kaut ko citu darīja pie klostera vai draudzē. Un pēc tam, kad saprata, ka viņam ir paaicinājums, tad bija gan sarunas, gan poļu valodas mācīšana, gan arī dokumentu vākšana. Un tad kandidāts devās uz Poliju, uz sākuma formācijas klosteri, uz tā saukto "postulātu", kur arī citi kandidāti atbraukuši un tēva maģistra vadībā sāka dzīvot līdzīgi citiem mūkiem klosterī.

Pēc tam tie, kurus uzskatīja par derīgiem, brauc uz citu klosteri, kur ir viena gada noviciāts, kas beidzas ar pirmiem paklausības, nabadzības un šķīstības svētsolījumiem. Protams, noviciātā brāļi jau saņem habitu un gandrīz neatšķīras no citiem oreņbrāļiem.

Pēc noviciāta ir vēl sākuma formācijas divi gadi - tā sauktais "pēcnoviciāts". Šajā laikā brāļiem ir iespēja pieredzēt sv. Franciska garīgumu un darbus dažādos klosteros un arī aktivitātēs, kā piemēram bezpajumtnieku garīgā aprūpe, darbs hospīcijos, kur mirstoši cilvēki, vai iespēja padzīvot īsu laiciņu kādā eremā.

Tikai tālāk, pēc šiem gadiem brāļi brauc uz dažādiem klosteriem un kapucīnu kopienām - tie, kuriem ir paaicinājums uz priesterību, brauc uz klosteri, kurā atrodas seminārs, citi - uz šo klosteri, kur viņus sūtīs tēvs provinciāls.

Lūk, tā īsumā par šo "sākuma formācijas" sākumiem. Bet īstais sākums, kā arī turpinājums, ir lūgšanā Dieva priekšā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru