ceturtdiena, 2017. gada 19. oktobris

sv. Francisks, dzīves veids, REGULAS 1. NODAĻA

[1. Nodaļa]
1 Kunga vārdā.
Sākas Mazāko brāļu dzīve.

2 Mazāko brāļu regula un dzīve ir, proti, pildīt mūsu Kunga Jēzus Kristus svēto Evaņģēliju dzīvojot paklausībā, bez īpašuma un šķīstībā. 3 Brālis Francisks apsola paklausību un cieņu Honorija pāvesta kungam un viņa likumīgiem pēcnācējiem, un Romas Baznīcai. 4 Un citiem brāļiem jāpaklausa brālis Francisks un viņa pēcnācēji.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru