ceturtdiena, 2017. gada 19. oktobris

sv. Francisks, pamācības, 11. LAI NEVIENS NEIEĻAUNOJAS...

[11. LAI NEVIENS NEIEĻAUNOJAS NO TUVĀKĀ GRĒKA]

1 Dieva kalpam nav jāpatīk tikai viens: grēks. 2 Un jebkuru grēku kāda persona izdarītu un tā iemesla dēļ Dieva kalps būtu nemierīgs un dusmotos, bet ne no mīlestības, savāc sev vainu (sal. Rom 2,5). 3 Šis Dieva kalps, kurš nedusmojas un neieļaunojas pret nevienu, veido taisnīgu dzīvi, brīvu no piesaistīšanas. 4 Un svētīgs ir tas, kurš neko sev nepatur, atdodot ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder (Mt 22,21).

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru