ceturtdiena, 2017. gada 19. oktobris

sv. Francisks, dzīves veids, REGULAS 2. NODAĻA

[2. Nodaļa]
1 Par tiem, kuri grib pieņemt šo dzīvi, un kā viņi jāuzņem

2 Ja kādi gribētu pieņemt šo dzīvi un atnāktu pie mūsu brāļiem, lai tie sūta tos pie saviem ministriem provinciāliem, jo vienīgi tiem, nevis citiem, ir atļauts pieņemt brāļus. 3 Lai tos ministri uzmanīgi eksaminēs no katoļu ticības un no Baznīcas sakramentiem. 4 Un ja viņi uz to visu tic un vēlas to uzticīgi atzīst, un līdz beigām stingri glabāt, 5 un ja viņiem nav sievu, vai, ja viņiem ir, tad jau tās iestājās klosterī, vai, pēc diecēzes bīskapa autoritēta, tās deva viņiem atļauju pašas salika šķīstības solījumu, un sievas ir tādā vecumā, ka par tām nevar rasties aizdomas, 6 lai saka viņiem svētā Evaņģēlija vārdus (sal. Mt19,21), lai tie ietu un pārdotu visu savu mantu un lai to censtos dot nabagiem. 7 Ja viņi nevar to darīt, pietiek viņu laba griba. 8 Un lai brāļi un viņu ministri sargājas iemaisīties to laicīgo lietās, lai tie brīvi darītu ar savām lietām, kā Kungs viņus iedvesmos. 9 Ja tomēr lūgtu padomu, tad ministriem ir atļauts sūtīt tos pie kādiem dievbijīgajiem, kuru padoma pēc viņi atdotu nabagiem savas mantas. 10 Pēc tam [ministri] dos tiem apģērbu pārbaudījuma laikam, proti, divas tunikas bez kapuces un jostu, un bikses, un kaparonu līdz jostai, 11 ja šiem ministriem neliektos kaut kas cits pēc Dieva. 12 Pārbaudījuma gadam beidzoties, lai tie, apsolīdami šo dzīvi un regulu vienmēr glabāt, tiktu uzņemti zem paklausības. 13 Un nekādā veidā nedrīkst viņiem iziet no šī ordeņa saskaņā ar pāvesta kunga pavēli, 14 jo pēc svētā Evaņģēlija neviens, kas savu roku pielicis arklam un skatās atpakaļ, nav derīgs Dieva valstībai (Lk 9,62). 15 Un tiem, kuri jau apsolīja paklausību, lai ir viena tunika ar kapuci un otra bez kapuces, ja viņi to gribētu. 16 Un, pēc nepieciešamības, viņi var valkāt apavus. 17 Un visiem brāļiem drīkst nēsāt vienkāršo apģērbu, un tie var to - ar Dieva svētību - labot ar ielāpām vai ar citiem auduma gabaliem. 18 Es tos brīdinu un pamudinu, lai tie nenicinātu un netiesātu cilvēkus, kurus redzēs ģērbtus mīkstās un krāsainās drēbēs, mielojošus ar gārdiem ēdieniem un delikātiem dzērieniem, bet vairāk ikkatrs lai tiesā un nicina sevi pašu.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru