otrdiena, 2017. gada 3. oktobris

Absolūti vislabākie kursi tikai pie manis.

Absolūti vislabākie kursi tikai pie manis.

Ja tu gribi iemācīties skaldīt malku, nāc pie manis uz kursu. Bezmaksas kursi. Nodarbības 10 dienas. Rezultāts: saskaldīta malka manai krāsnij, bet laimīgam dalībniekam sertifikāts "malkas skaldīšanas specialists", kura priekšā visi parastie malkas skaldītāji klānīsies ar cieņu
Ja tev nav motivācijas dzīvē, tad aicinu uz motivācijas kursiem. Par sīkumiem - lasi augstāk. Rezultāts - lasi augstāk, un sertifikāts - "motivācijas specialists".
Ja tu gribi kļūt par vislabāku cilvēku - laipni lūdzam uz kursiem.....
Nu labi, beidzu jokot.
Kad kāds cilvēks skatījās uz svēto Francisku un nolēma iestāties viņa ordenī, lai sekotu Jēzum Kristum līdzīgi tam, kā to darīja Svētais no Asīzes, tad pieņēma brāļu dzīves veidu, bet pēc gada, pēc noviciāta, pēc pārbaudījuma gada, viņš nedomāja par to, vai viņš esot, vai nē, specialists ordeņa dzīvē. Jo šis laiks bija atdots Jēzum, brāļiem ordenī, Baznīcai un to, ko cilvēks apsolīja, pildīja savā ikdienā - vienmēr vienotībā ar Jēzu Kristu - paklausīgo, nabadzīgo un šķīsto.
Visa dzīve ordenī tiek padota Jēzus Kristus Evaņģēlijam, jo Mazāko Brāļu dzīve ir izpildīt šo Evaņģēliju. Francisks redzēja, ka ar laiku dažiem brāļiem sākās citas intereses, nevis vienīgi dzīvot pēc Evaņģēlija, tāpēc visu dzīvi, līdz nāvei, mēģināja brāļos atjaunot mīlestību uz evaņģēlisko dzīvi, nabadzību, vienkāršību, pazemību, mīlestību, paklausību. Var pateikt, ka Franciska visa dzīve ir kā dzīvs Evaņģēlijs un dzīves pēc Evaņģēlija liecība - arī ar šo domu, lai brāļi nekad nezaudētu dedzību savā aicinājumā.
Kļūt arvien vairāk par līdzīgāko Jēzum Kristum - uz to visi tiek aicināti, bet vai visi dzird Jēzus balsi? Šeit ir sākums visam, kas labs. Tāpēc tu, ar šīm iespējām, kuras Dievs tev deva, vari sekot Jēzum. Pateikt: "Jēzu, es tagad piedalīšos 62 kursos un tad zināšu, kā Tev sekot, un tad nākšu un Tev sekošu" - tam nav nekādas jēgas. Jo sekošana Jēzum sākas tagad un ir vienmēr; vai sāksies rīt (varbūt), bet nebūs nekad.

1 komentārs: