ceturtdiena, 2017. gada 19. oktobris

sv. Francisks, lūgšanas, 4., MĀSAS SAULES DZIESMA

MĀSAS SAULES DZIESMA

1 Visaugstākais, visvarenais, labais Kungs,
Tava ir slava,
godība un gods,
un ikkatra svētība (sal. Atkl 4,9.11).
2 Tev vienam, Visaugstākais, tie pieder
un neviens cilvēks nav cienīgs
izrunāt Tavu Vārdu.
3 Esi slavēts, mans Kungs,
ar visām Tavām radībām (sal. Tb 8,7),
sevišķi ar kundzi māsu sauli,
caur kuru kļūst diena un mūs caur to Tu apgaismo.
4 Un tā ir skaista un spīdoša ar lielo gaismu:
Tevis, Visaugstais, tā nes attēlu.
5 Esi slavēts, mans Kungs,
par mūsu brāli mēnesi un zvaigznēm (sal. Ps 148,3),
Uz debess Tu tos izveidoji gaišus
un vērtīgus, un skaistus.
6 Esi slavēts, mans Kungs, par brāli vēju
un par gaisu, un mākoņiem, un laiku, un katru laiku,
caur kuriem Tavām radībām Tu iedodi uzturu.
7 Esi slavēts, mans Kungs,
par brāli ūdeni (sal. Ps 148,4-5),
kurš ir ļoti derīgs un pazemīgs,
un vērtīgs, un tīrs.
8 Esi slavēts, mans Kungs,
par brāli uguni (sal. Dan 3,66),
ar kuru Tu izgaismo nakti:
un kas ir skaists, un priecīgs,
un spēcīgs, un stiprs.
9 Esi slavēts, mans Kungs, par mūsu māsu māti zemi,
kura mūs baro un audze, un izdod dažādus augļus
ar krāsainām puķēm un zālēm (sal. Ps 104,13-14).
10 Esi slavēts, mans Kungs,
par tiem, kuri piedod Tavas mīlestības dēļ
un iztur vājības un vajāšanas.
11 Svētīgi tie,
kuri tās izturēs mierā (sal. Mt 5,10),
jo caur Tevi, Visaugstākais, tiks kronēti.
12 Esi slavēts, mans Kungs,
par mūsu māsu miesīgo nāvi,
no kuras neviens dzīvs cilvēks izbēgt nevar.
13 Bēda tiem, kuri mirst nāvīgos grēkos.
Svētīgi tie,
kurus [nāve] sastops Tavā visvētākajā gribā,
jo otra nāve
nedarīs tiem pāri (sal. Atkl 2,11; 20,6).
14 Slavējiet un svētījiet manu Kungu (sal. Da 3,85),
un pateicieties Viņam, un kalpojiet
ar lielo pazemību.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru