pirmdiena, 2017. gada 9. oktobris

Cik maksā garīgā vadība? III.

Cik maksā garīgā vadība? III.

Kādi ir garīgās vadības pierādījumi? Dažreiz tie ir ļoti vērtīgi. Par vienu no šiem pierādījumiem būs šodien.

Ziņā:

https://triszemes.blogspot.com/2017/08/tiksanas-un-sarunas-dazas-domas-pec.html

ir runā par sv. Francisku kā mazāko brāļu garīgo vadītāju. Starp daudziem brāļiem bija arī br. Leons - Mazāko Brāļu Ordeņa pirmo gadu liecinieks. Viņa galvenais garīgais tēvs arī bija sv. Francisks. No šīs garīgas vadības palika daži raksti, starp tiem kāds kluss dokuments.

Šī dokumenta (vēstules) sākumā ir runā par jautājumiem, kuri tika atrisināti, kad abi gāja kādā ceļojumā. Tad ceļā Francisks skaidroja Leonam dažādas garīgas lietas. Var iedomāties, ka tā viss tika paskaidrots, ka vairs jautājumu nebūs. Tā arī beidzās šis ceļojums, ar tādu lēmumu, ka brālis Leons tika iedrošināts būt vairāk un pilnīgāk paklausīgam Svētā Gara iedesmām. Ar kādām lietām tas viss bija saistīts - to mēs nezinām.

Tomēr, tā to uzskata pētnieki, brālis Francisks padomāja, ka brālis Leons pārpratīs šo sarunu un kad viņam būs kāds jauns nākamais jautājums, tad viņš varbūt bīsies iet pie Franciska? Tad Francisks šajā dokumentā, kas īstenībā ir vēstule brālim Leonam, raksta tā, kā šajā ziņā (augšā) es rakstīju:

"Un, ja tev vajag, tavas dvēseles dēļ vai kāda cita iepriecinājuma dēļ, un [ja] tu gribi, Leon, nākt pie manis, nāc".

Es domāju, ka šie vārdi tik labi raksturo sv. Franciska mīlestību uz brāļiem un viņa maigumu, ka vienkārši izrauj no čībām.

Ziniet, šī vēstule bija pieejama visu laiku un visi varēja to lasīt, bet kāds pētnieks teica: "Liekas, ka tā nav autentiska, jo 300 gadu laikā nevienā citā dokumentā par to neraksta un nepiemin". Tād sākās pētījumi. Beigu beigās atklājās, ka tas ir autentisks dokuments, viens no nedaudziem, kurus uzrakstīja pats Francisks ar savu roku, kā piemēram "Svētību brālim Leonam"(!), kas ir kā dvīnis šai vēstulei - pēc rakstības, tādām pašām ortogrāfiskām kļūdām latiņu valodā (Francisks neprota pilnīgi bez kļūdām rakstīt šajā valodā) un arī pēc formas, kādā izpauda savu mīlestību, pazemību, maigumu, arī protams garīgo vadību un visu savu nostāju pret brāļiem.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru