ceturtdiena, 2017. gada 7. decembris

Vara pieder Dievam.

Vara pieder Dievam.

Šī ziņa nebūs par politiku. Bet pēdējās nedēļās man stāstīja par dažām filmām no pēdējiem gadiem un, kas nozīmīgi, šie cilvēki - neatkarīgi - pasvītroja vienu lietu, vienu galveno domu, kura bija šajās filmās: "vara un ticība ir viens vesels" vai "vara un baznīca ir viens vesels".

Šie vārdi nekādā veidā neattiecas tomēr uz Dievu, bet uz tādām ideologiskām konstrukcijām, kuras izdomāja ļauni cilvēki, lai citus apzagtu - protams "Dieva vārdā". Kad uz šīm situācijām, kuras tika parādītas filmās un kuras kādā mērā atspoguļo realitāti, paskatīsimies Evaņģēlija gaismā, mums nav nekādu problēmu, lai ieraudzītu patiesību, kaut gan cita lieta ir - kādā mērā vēsturiska patiesība atrod savu vietu filmā?

Tomēr realitāte ir tāda, ka cilvēki bieži dumpojas pret Dievu, atmet To, bet par viņu grēkiem kādam jāmaksā. Un maksā protams vienkārši un labi cilvēki, kuriem nav izejas no situācijas, ko ātrāk vai vēlāk redz un atteicas no šīs pasaules, lai neatteiktos no Dieva un no patiesas ticības.

Uz mocekļiem un viņu moceklību mēs nevaram skatīties ar šīs pasaules acīm, jo tā redz viņus kā tos, kuri zaudēja. Bet taču Dievam pieder vara un Viņa svētie un svētās cīnās ar Dieva spēka palīdzību, lai būvētu Valstību Debesīs, nevis virs zemes.

Vienmēr arī atgriežas tēma par cilvēka veselību, it kā tā būtu vissvarīgāka lieta dzīvē. Un vajag drusciņ laika, drusciņ jārunā, lai šo problēmu redzētu patiesā perspektīvā, ka mūsu dzīve virs zemes ir sagatavošana dzīvei Debesu Valstībā. Es neteicu, ka jātaisa acis ciet un ka vislabāk neko neredzēt un tādā veidā visi būsim laimīgi. Nē, bet vajadzīga Dieva gaisma, jo pārāk bieži - liekas - cilvēks neredz, kas no kā ir atkarīgs, kas ir savarīgākais un beidzot kam pieder vara, pilnīga vara. Ja cilvēks to neredzētu, kā varētu ar pārliecību meklēt un pildīt Dieva gribu? Jo tikai tad visiem cilvēka lēmumiem un darbiem ir vērtība - tāda, kura nekad nepāries.

Šodienas Dieva vārds bija:

"Tas, kas pilda Mana Tēva gribu, Kurš ir Debesīs, ieies Debesu valstībā".

Lai pietiek šīs dažas domas, jo vienmēr būs ko darīt, lai atpazītu to, kas nav no Dieva, lai tam nesekotu, un lai atpazītu Dieva gribu, kuras pildīšana ir cilvēka laime. Un lai pašam un citiem neieietu kādā slazdā.

Rīt Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvaiņīgās Ieņemšanas lielie svētki. Kādus vārdus no Evaņģēlija var pieņemt un nesāt sirdī?


Redzi, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda!”

Marija, palīdzi mums vienmēr redzēt Dieva gribu mūsu dzīvē un ar mīlestību un paļāvību to pildīt.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru