pirmdiena, 2017. gada 18. decembris

Palīdzēt Jēzum pestīt pasauli.

Palīdzēt Jēzum pestīt pasauli.

Mūsos vienmēr, pateicoties Dievam, ir šī degsme un vēlme palīdzēt Jēzum pasaules pestīšanā. Un svētais Apustulis Pāvils rakstīja, ka Dievam patīk ciešanas, kuras vienotas ar Viņa Dēla ciešanām. Jācieš vienotībā ar Dieva gribu.

Jēzus, atnākdams pie svētās Māsas Faustīnes, runāja viņai, lai savas lūgšanas un ciešanas tā vienotu ar Pestītāja lūgšanām un Ciešanām.

Šodienas Dieva vārds ir:

"Jēzus atpestīs savu tautu no tās grēkiem".

Un, kā katru dienu, tā Dievs mums rāda arī šodien,  ka Viņa Vārds nav tālu, ka mēs varam savā dzīvē dzīvot pēc Evaņģēlija arī mūsu mazos darbos. Šodien es publicēju dažus tekstus par svēto Veroniku Džuljāni, kura bija mūķene klarisse kapucīne un dzīvoja 1660.-1727. gados. Jau no bērnības Jēzus viņu aicinaja uz dzīvi klosterī, uz dzīvi veltītu tikai Pestītājam. Un šodienas tekstos mēs redzējām, ka mazā Orsola (kristības vārds) ļoti nopietni pieņēma un saprata Jēzus aicinājumu. Tāpēc viņa jau no bērnības meklēja iespēju ciest aiz mīlestības uz Jēzu. Vēlāk viņa, jau kā mūķene Veronika, tik dziļi piedalījās pasaules pestīšanā, ka Jēzus to apdāvināja ar savu Ciešanu brūcēm - stigmām, kā Dieva mīlestības zīmi.

Dieva vārds rītdienai:

"Nebīsties, Zaharij, jo tava lūgšana ir uzklausīta".

Kungs, palīdzi mums tā lūgšanā meklēt Tavu gribu, lai pildīdami to mēs neko neatstātu sev, bet visu vienmēr gaidītu no Tevis.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru