ceturtdiena, 2017. gada 21. decembris

Svētā Veronika Džuljāni, kapucīne, 11.

Svētā Veronika Džuljāni, kapucīne, 11.


1.4. ARVIEN DZIĻĀK GARĪGAJĀ DZĪVĒ (1697-1716)

Stigmu pieņemšana bija Veronikai ārējas, līdzjūtīgas līdzināšanas krustā sistam Kristum. Vienlaicīgi sākās cits process, kurā Veronikai bija jāiet arvien dziļāk garīgajā dzīvē. Nosauksim šeit šo procesu ar vienu vārdu: padziļināšana (pareizāks vārds būtu "interiorizācija"). Šajā procesā mūķene saņēma palīdzību no saviem biktstēviem.

Kristus, nākamos mēnešos pēc sitgmatizācijas, deva zināt mūķenei, ka Viņš ne tādas ciešanas un gandarīšanu - kas līdz šim darīja - gribēja no viņas. Tas nozīmēja, ka beigsies liela fiziska gandarīšana, kaut gan mūķene to turpināja vēl nākamā gadā. Kopš 1698. gada 25. decembra "Dienasgrāmatā" tomēr vairs nav par to ziņas, kā mainīja savu askēzi. Lai labi izpildītu savus pienākumus Veronika nevarēja pārāk daudz mocīt savu miesu, ka līdz šim darīja. Pienākumi kopienā ņēma virsroku pār līdzšīnējo askēzi. Beidzās pārāk smagie gavēni. Tā bija šķīstīšana no visa tā, kas vēl bija kā šķērslis ceļā uz vienotību ar Dievu, ceļā, kas veda uz "dievišķo pārveidošanu". Dievs viņai deva Sevi pašu, vienoja ar Sevi, pārveidoja un "dievišķoja". Pēc dažiem gadiem svētā rakstīja par iepriekšējo gandarīšanu un gavēniem jau kā par pagātni, nosaucot šīs lietas par trakām, kas tomēr bija darīti aiz mīlestības. Pēc gadiem Veronika to visu pieminēja jau ne kā ciešanas, bet saldumus, vēl rakstīdama: "Patiesas ciešanas ir tās, kuras man ir tagad".

Šis Veronikas garīgās dzīves virziens bija saistīts ar Kristus Ciešanu kontemplācijas un piedalīšanos Viņa "iekšējās ciešanās". Tāpat mūķenes ciešanu pārdzīvošana tika arvien vairāk iekšēja, bet pašu ciešanu intesivitāte nebija aprobežota ar neko. "Jaunas ciešanas", kuras Veronika sauca par "ciešanām ar jūtām", kļūva vairāk paslēptas, intīmas, bez nekāda iepriecinājuma, arī garīgā. Bet Tās bija vienlaikus patiess līdzeklis, caur kuru mūķene atrada tīro Dieva mīlestību, Līgavaiņa mīlestību. Šajā ceļā Veronika satika arī jaunas lielas ciešanas, kōras sauca par "nāves agonijām". Arī kapucīnes gandarīšana padevās šai "interiorizācijai" un atsakās no savas gribas, egoisma, bet vienlaicīgi dāsni abdāvināja savas klostermāsas ar darbiem aiz mīlestības. "Ciešanas ar jūtām" prasīja arī nemitīgi būt nomodā, visu darīt vislabāk un no vislielākas sirdsapziņas un nodomu šķīstības. Mūķenes dvēsele arvien mazāk bija viņā, bet arvien vairāk Dievā caur ekstāzēm un citām mistiskām dāvanām.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru