sestdiena, 2017. gada 9. decembris

Jau maz palika laika.

Jau maz palika laika.

Jau maz palika laika šodien, lai rakstītu ziņu, jo tikai kādas 25 minūtes. Bet skatos uz virsrakstu un redzu, ka izskatās diezgan, nu... nezinu. Bet Dievs dod cerību, tāpēc: uz augšu sirdis!

Šai dienai vārds bija šāds:

"Iedami sludiniet, sacīdami: <Debesu valstība ir tuvu>".

Šī Dieva Valstības sludināšana man bija šodien kopienās. Jo pirma svētā Mise man bija kopā ar Pasaulē Dzīvojošiem Franciskāņiem (Trešais Ordenis) un pēc tam arī skaista agape. Sarunās mēs varējām atklāt, cik tuvu Dieva Valstība ir un ka Dievs mums taču dod dzīvi - brīnišķo dāvanu, pateicoties kurai mēs varam līdzdarboties ar Dievu.

Otra svētā Mise man bija kopā ar visām (3) Neokatehumenāļā Ceļa kopienām. Tad es varu pateikt, ka arī šie vārdi: "Iedami sludiniet..." izpildījās, jo taču tas notika Ceļā, Neokatehumenālajā Ceļā. Tāpēc pat tad, ja cilvēks individuāli pārdomā Dieva vārdu, viņam jāizdzīvo šis vārds kopienā, Baznīcā.

Braukāšana ar mašīnu - tas arī bija evaņģēlizācijas un Dieva Valstības sludināšanas neliels elements.

Rītdienas vārdi:
 
"Saucēja balss tuksnesī: gatavojiet Kunga ceļu, dariet taisnas Viņa takas!"

Kungs, dari, lai mūsu balss nestu Tavus vārdus. Dari, lai mūsu balss neslēgtu citiem ceļu uz Debesu Valstību, bet gan palīdzētu citiem satikties ar Tevi.


1 komentārs: