sestdiena, 2017. gada 16. decembris

Starp silīti un Euharistiju.

Starp silīti un Euharistiju.

Kopš dienas, kad es tiku ordinēts par priesteri, bija tikai dažas dienas, kurās es nesvinēju svēto Misi. Tās bija dienas, kad es gulēju slimnīcā. Bet katru dienu viens no maniem līdzbrāļiem kapucīniem atnesa man Vissvētāko Sakramentu un es pieņēmu Jēzus Kristus Miesu svētajā Komūnijā.

Un vēl viena diena bez svētās Mises bija tad, kad es braucu ar autobusu no Varšavas uz Rīgu ziemā. Pēkšņi bija tik daudz sniega, ka autobuss brauca ļoti lēni un es biju ceļā ap divdesmit divām stundām.

Protams katru gadu ir viena diena bez svētās Mises. Šī diena saucas Lielā Piektdiena. Īstenībā Lielajā Piektdienā ir svētā Mise, jo šeit ir tā kā parasti ar lieliem svētkiem, svinības sākas iepriekšējas dienas vakarā. Laikam es par to jau rakstīju, tāpēc to tagad neskaidrošu. Vienīga diena bez svētās Mises ir Lielā Sestdiena - lai būtu skaidrs: Lielā Sestdiena sākas piektdien vakarā un ir līdz sestdienas vakaram. Jēzus šajā laikā gulēja kapā un tāpēc Baznīcā nav nekādas liturģijas, izņemot breviāru. Sestdien vakarā jau sākas Kristus Augšāmcelšanās Svētdiena.

Šodienas Dievas vārds ir:

"Cilvēka Dēlam [...] būs jācieš".

Tas viss, kas augšā, es uzrakstīju, jo man bija kāds iemesls. Lūk, arī šodien domāju, kā šie vārdi man uzrunās? Euharistīja ir virsotne. Viena no vismazākajām lietām, kuras spēj darīt pat mazie bērni, ir betlemīte jeb silīte. Tas ir ceļa sākums. Šis ceļš ved uz Euharistiju un mūsu ikdienišķa uzticība Dievam mazās lietās ved uz pilnīgo piedalīšanos svētajā Misē. Daudz vajag darīt, lai Baznīcā kādam uzticētu atbildību par svēto Misi. Tie ir gadi.

Es šeit nerunāju vienīgi par garīdzniekiem. Tas attiecas uz visiem Euharistijas dalībniekiem. Tie, kuri pieņēma atbildību par kādu kalpošanu Baznīcā, ar laiku varbūt brīnas, ka pat vismazākie pienākumi veido Baznīcas liturģiju. Tāpēc vajadzīga sagatavošana, mēģinājumi, pazemība, atbildes uz jautājumiem, pārbaudījumi. Liturģija ir svētā un prasa svētumu no cilvēkiem, iedod dalībniekiem žēlastības un dziļāk saista cilvēkus ar Baznīcu.

Kāds Dieva vārds būs rīt?

"Es esmu saucēja balss".

 Dievs, palīdzi mums nesāt sevī Tavu Vārdu, pārdomāt To, lai Tas piedzimtu no mums mūsu labos darbos.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru