otrdiena, 2017. gada 19. decembris

Uzklausīta lūgšana.

Uzklausīta lūgšana.

Es esmu pārliecināts, ka katrs labs katolis gribētu tā lūgties, ka katrai lūgšanai būtu vislielākie labie augļi. Bet tā nav. Ir problēmas ar cilvēka gribu. Tā ir brīva, bet vienlaikus ievainota. Ir problēmas ar lūgšanu, jo, kā rakstīja svētais Pāvils, "jūs nelūdzaties. Kad jūs lūdzaties, tad jūs nesaņemat, jo jūs slikti lūdzaties" (es citēju no galvas). Kā ir ar visām šīm lietām?

Dievs dod cilvēkam vēlmi lūgties, jo tas ir dialogs ar Dievu. Tad lūgšanā vajag vienam uzzināt to, ko otrais grib. Dievs protams labi zina, ko mums vajag, bet mēs paši nezinam. Tikai pazemīgā lūgšanā var uzzināt Dieva gribu. Jo tieši Dieva gribā ir tas, ko mums vajag. Tāpēc visi viltus pravieši un citi, kas "<atklāj> to, kas paslēpts" nezina, ko vajag cilvēkam. Jo bez Dieva gribas pildīšanas nav iespējams atrast un darīt to, kas mums ir vajadzīgs, kas mums ir jādara.

Dieva priekšā, lielā pazemībā (skaties piemēram šeit ), cilvēks var atrast, saprast un pieņemt patiesību. Tikai tad cilvēka lūgšana nebūs pēc kādām viņa fantāzijām, bet pēc patiesības.

Šodienas Dieva vārds bija:

"Nebīsties, Zaharij, jo tava lūgšana ir uzklausīta".

Un arī šodien es rakstīju dažus tekstus par svēto Veroniku Džuljāni (mūķene klarisse kapucīne). Un, lūk, viņa saņēma no Dieva sevišķu dāvanu (šeit); šo vienu konkrētu fragmentu ievietošu šeit:

"Kristus komunicējās ar Veroniku arī iekšēji, lai atklātu viņai savu gribu un ap 1681. gada iedeva viņai lūgšanas un gandarīšanas žēlastību par grēciniekiem, jeb kādu vidutājības - starp Dievu un grēciniekiem - veidu".

Mēs varam pateikt, ka viņa ir liela mistiķe, bet mēs vienkārši cilvēki un kā mēs varam tuvoties Dievam un vēl gaidīt, ka mūsu lūgšanas tiks uzklausītas? Ļoti labi jautājumi, bet atbilde viena un arī ļoti vienkārša: jādzīvo Dieva žēlastības stāvoklī, bez smagiem grēkiem un katru dienu iet savā dzīvē kopā ar Dievu.

Rītdienai Dieva vārds:

"Redzi, es esmu Kunga kalpone. Lai man notiek pēc tava vārda".

Lūk, tuvojas Kristus Dzimšanas svētki. Lūgsimies un arī lai mūsu dzīvē notiek viss pēc Dieva vārda.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru