pirmdiena, 2017. gada 11. decembris

Grēksūdze ir Dieva žēlsirdības sakraments.

Grēksūdze ir Dieva žēlsirdības sakraments.

Šodienas vārds bija šāds:

"Cilvēka Dēlam ir vara virs zemes piedot grēkus".

Un lūk, iepēja iet pie grēksūdzes ienes tādu cerību, ka cilvēks neko vairs negaida, kā tikai pieņemt Dieva žēlsirdību. Un pati grēksūdze ar grēku nožēlu, grēku piedošanu un gandarīšanu, ieved cilvēku tika dziļā mierā, kuru neaptver mūsu prāts, bet visa cilvēka esamība, visa cilvēka būtne pieredz Dieva žēlsirdību, kura gan piedeva grēkus, gan dziedināja.

Tad šī iespēja atrasties tādā situācijā, kā šis cilvēks no Evaņģēlija, ir mūsu piedalīšanās Evaņģēlijā, jeb Evaņģēlija izpildīšana mūsu dzīvē. Jā, "tavi grēki tev tiek piedoti..."

Šodien arī man bija iespēja lasīt katehēzi par grēksūdzi, par atgriešanos, par dziedināšanu, par gandarīšanu, par vienotību ar Dievu, sevī un ar brāļiem, par labu sirdsapziņu, par žēlastībām un citām lietām saistītām ar šo sakramentu.

Ir liela atšķīrība starp liecību un mācību. Gan vienai, gan otrai ir sava vieta mūsu dzīvē. Gan vienai, gan otrai Dievs dod atsevišķas žēlastības. Un kaut gan cilvēka dzīvē šī otra - mācība - iet kā pirmā, bet tas notiek citu katoļu liecību gaismā. Un kad nāk laiks liecināt, tad tam līdzi iet katehēze, jo tas, kas mīl Dievu, grib citiem dod labo vēsti par Viņu.

Vēl citas lietas attīstās, kā piemēram es pabeidzu tulkot tos svētā Franciska rakstus, kurus tulkot gribēju, un tagad vajadzēs lasīt un labot, un es ceru, ka atradīsies cilvēki, kuri palīdzēs. Jau rīt mēģināšu ar dažiem cilvēkiem runāt par šīm lietām.

Rīt Dieva vārds būs šāds:

"Jūsu Tēvs, Kas ir Debesīs, negrib, lai pazustu kāds no šiem mazajiem".

Dievs, mēs Tev pateicamies, ka mēs esam šie mazajie, par kuriem Tu rūpējies ar neizmērojāmu žēlsirdību.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru