otrdiena, 2017. gada 5. decembris

Baznīcā ir brāļi un māsas Kristū.

Baznīcā ir brāļi un māsas Kristū.

Dieva Vārds darbojas, jo Viņš ir dzīvs. Šodien man bija jānes sirdī tādi vārdi:

"Daudzi pravieši un ķēniņi gribēja redzēt to, ko jūs redzat, bet neredzēja, un dzirdēt to, ko jūs dzirdat, bet nedzirdēja".

Šodien pēc katehēzes, kura man bija vakarā, mēs runājām par garīgo dzīvi. Tāpēc lai neatkārtotu līdzīgas lietas, es vienkārši ielīmēšu šeit citātu no pēdējas ziņas, kaut gan tas stāsta par sarunu, kura bija citur un kura bija plašāka, tomēr mērķis tāds pats: ieraudzīt to, kas cilvēkā darbojas garīgajā dzīvē, mēģināt to saprast un redzēt, kā Dievs ar pārdabiskām dāvanām cilvēkam palīdz iet svētuma ceļu:

"Īstenībā šie vārdi jau sāka darboties šodien no rīta, kad bija sarunas par garīgo dzīvi, par dažādām kļūdām un slazdiem, no kuriem cilvēkiem grūti atbrīvoties, lai beidzot ieraudzītu to, ko Dievs viņiem dod un lai ieraudzītu un dzirdētu tā, kā tas jāredz un jādzird. Lai veidotu garīgo dzīvi, jāpievērš uzmanība galvenokārt garam nevis maņām un emocijām, un visam jāatrod sava vieta. Jāskatās uz visu un jāsaprot ikkatra elementa nozīme. Bet, kā sarunās bija teikts, bez piedošanas un bez patiesības meklēšanas, nevar veidot garīgo dzīvi, bet attīstās, teiksim, katastrofiskā dzīve - jo ātrāk no tāda veida atbrīvosimies, jo labāk. Jālasa Evaņģēlijs, jānes savā garā un jādod liecība labos darbos".

Bet tas vēl nav viss, kas šajā Evaņģēlija fragmentā ("Daudzi pravieši un ķēniņi...") ir vissvarīgākais.

Man šodien vajadzēja svinēt svēto Misi pie Kalkūtas māsām. Un tā arī bija. Tam bija skaists un sevišķs ievads. Lūk, zakristējā ir neliels uzraksts, kurš palīdz redzēt (jāskatās arī uz šodienas pirmo lasījumu) šo perspektīvu starp Veco Derību - kurā Dievs stāstīja par savu Dēlu un Debesu Valstību zem figurām un zīmēm - un Jauno Derību, kurā Jēzus upurēja pats Sevi un tagad mums dod Sevi - jā, zem Maizes un Vīna zīmēm - bet tomēr dod Sevi reāli un patiesi klātesošo.

Tad šis uzraksts ir šāds:

"Dieva priesteri,
svini šo Misi, it kā tā būtu
tava pirmā Mise,
tava pēdējā Mise,
tava vienīgā Mise".
Šie vārdi prasa sirdsapziņas izmeklēšanu un labās sidsapziņas veidošanu. Jo:

 "Daudzi pravieši un ķēniņi gribēja redzēt to, ko jūs redzat, bet neredzēja, un dzirdēt to, ko jūs dzirdat, bet nedzirdēja".

Bet tas nav viss. Padomāsim vēl, kāda nozīme ir svētajai Komūnijai cilvēkam, kurš pieņem To, lai pēc īsa laiciņa jau vienotos ar Jēzu Kristu - Debesu Valstībā.

Kādi Evaņģēlija vārdi būs rīt? Kādi vārdi būs jānes savā dvēselē, savā garā, veselu dienu? Lūk, arī šie vārdi virza mūsu domas un garu uz Euharistiju:

"Man ir žēl ļaužu, jo viņi jau trīs dienas ir pie Manis un viņiem nav, ko ēst. Un Es negribu viņus atlaist neēdušus, lai viņi ceļā nepagurtu".

Kungs Jēzu, es Tev pateicos, ka Tu esi mūsu barība uz mūžīgo dzīvi. Stiprini mūs, lai mēs nepagurtu. Es Tev pateicos arī par tiem svētajiem un svētajām, kuri sevišķi mīlēja Tevi klātesošo Vissvētākajā Sakramentā. Un es Tev pateicos par brāļiem un māsām Tevī, un par dāvanu apmaiņu, kas notiek Baznīcā pateicoties Tavai mīlestībai.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru