trešdiena, 2017. gada 6. decembris

Jēzus mūs baro precīzā laikā.

Jēzus mūs baro precīzā laikā.

Šodienas Dieva vārds, kuru vakar vakarā pieņēmu nesāt sevī:

"Man ir žēl ļaužu, jo viņi jau trīs dienas ir pie Manis un viņiem nav, ko ēst. Un Es negribu viņus atlaist neēdušus, lai viņi ceļā nepagurtu".

Svētais Bernārds no Klervo saka, ka Jēzus nāk pie cilvēkiem trīs reizes. Pirmo reizi atnāca tad, kad pieņēma cilvēcisko dabu. Otro reizi atnāks un par laiku neviens nezin. Tomēr trešā atnākšana notiek starp šīm divām. Jo Jēzus nāk savā vārdā, nāk lūgšanā, nāk savā žēlastībā, nāk sakramentos, bet sevišķi svētajā Komūnijā.

Tad Jēzus mūs baro. Viņš grib mūs barot nemitīgi, ikkatrā situācijā, visdažādākajā veidā, tā kā tikai Viņš var, jo taču Viņš ir Dievs. Sevišķi Viņš mūs baro svētajā Komūnijā.

Varbūt mēs dzirdējām, ka katoļus apsūdz ar to, ka maz zin Svētos Rakstus, ka bieži nav dedzīgi, ka viņu dzīve ir ne vienmēr pēc Dieva baušļiem. Un ka citi ir labāki, it kā viņu dzīvē būtu redzamais Evaņģēlijs, kuru nepilda katoļi.

Šajos vārdos, liekas, ka ir tikai patiesība. Bet es domāju, ka šajā domāšanā ir viena galvena kļūda: mūsu ticības centrā nav priekšraksti, kuri jāizpilda, jo, ja cilvēks to neizpildīs, tad viņu vajās. Katoļu Baznīcas centrā ir Jēzus Kristus Persona un Baznīca, ar mazākiem vai lielākiem centieniem, To sludina. Kas Viņu pieņems un dzīvos vienotībā ar Viņu - un tas izpaužas sakramentos - tiks pestīts.

Ziniet, es pirms kāda laika lasīju kādas grāmatas - par karu Ruandā - fragmentu. Un taču visi zin, cik tur cieta tauta un cik cieta Baznīca. Un visi zin, ka šis karš bija, lai šīs pasaules lielie varētu netraucēti ekspluatēt visu šo Āfrikas reģionu. Bet šīs grāmatas autors rakstīja, ka vainīga ir... Katoļu Baznīca. Ak, cik viegli ir ļauno cilvēku grēku pielīmēt katoļiem.

Es šodien tā kā no jaunā sapratu, ka ir iespēja un būtu labi ik pēc laika upurēt Dievam sevi, savus talantus, lietas, kuras mēs lietojam, lai tas būtu Dievam par godu. Jo taču Jēzus mūs baro, baro ļoti precīzi un katrs, kas rūpējas par savu dievbijību, bez problēmu to ieraudzīs - nevis es, bet Jēzus grib ar mani satikties konkrētā laikā, lai man dotu sagatavotas žēlastības. Piemēram šodien man bija žēlsirdības stunda... mašīnā, tieši tur plkst. 15:00 es palūdzos. Un arī mašīnu veltīju Dievam - Dieva žēlsirdības godināšanas un kulta izplatīšanai.

Bet vai tas ir vienmēr ievads tam, lai sevi upurētu Dievam. Un tas jādara.

Rītdienai vārds:
  
"Tas, kas pilda Mana Tēva gribu, Kurš ir Debesīs, ieies Debesu valstībā".

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru