ceturtdiena, 2017. gada 7. decembris

Nebūsim kā tie, kuri negandara.

Nebūsim kā tie, kuri negandara.

Es mēģinu tālāk tulkot svētā Franciska vēstuli ticīgajiem (otrā redakcijā). Tagad nākamais fragments:

"Tomēr visi tie, kuri negandara un nepieņem mūsu Kunga Jēzus Kristus Miesu un Asinis, un dara netikumus un grēkus, un kuri seko ļaunām iekārēm un ļaunām vēlmēm, un neievēro to, ko apsolīja, un kalpo pasaulei ar miesīgām vēlmēm, rūpēm un šīs pasaules raizēm, un šīs dzīves rūpēm, sātana - kura dēli tie ir un kura darbus tie dara - maldināti (sal. Jņ 8,41), tie ir akli, jo tie neredz patieso Gaismu, mūsu Kungu Jēzu Kristu. Tiem nav garīgās gudrības, jo viņiem nav sevī Dieva Dēla, Kurš ir Tēva patiesa Gudrība; par tiem ir sacīts: viņu gudrība tika aprīta (sal. Ps 106,27). Viņi redz, atzīst, zina un dara ļaunu; un apzināti zaudē dvēseles. Skatieties, akli, mūsu ienaidnieku - miesas, pasaules un sātana - maldināti, jo miesai saldi ir darīt grēkus un rūgti kalpot Dievam, jo visi ļaunumi, netikumi un grēki no cilvēka sirds iziet un nāk (sal. Mk 7,21.23), kā Kungs runā Evaņģēlijā. Un jums nav nekā ne šajā pasaulē, ne nākamā. Jūs domājat, ka ilgi jums būs šīs pasaules tukšības, bet jūs esat maldināti, jo atnāks diena un stunda, par kurām jūs nedomājat un [...] nezināt".Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru