trešdiena, 2017. gada 13. decembris

Saldais jugs un viegla nasta.

Saldais jugs un viegla nasta.

Šodienas vārds ir:

"... Mans jugs ir maigs un Mana nasta ir viegla".

Un es domāju vakar vakarā un šodien, nu kā es varēšu nest Jēzus jugu un nastu? Un nekādā veidā nevarēju saprast, ko - konkrētā manas dzīves situācijā - precizāk nozīmētu šie vārdi?

Bet, kā katru dienu Tas, Kas runā, ir Dievs, bet cilvēki, to starpā arī es, mēģina drusciņ ieraudzīt vai sadzirdēt, vai izlasīt un saprast Dieva gribu, un to pildīt savā dzīvē, tā arī notika šodien.

Šodien man vajadzēja lasīt mūsu Mazāko brāļu kapucīnu ordeņa konstitūciju fragmentus. Un ātri vienā fragmentā es atradu šos vārdus no Evaņģēlija. Varbūt es to nekomentēšu, bet vienkārši ielīmēšu šeit šo fragmentu. Es domāju, ka Jūs ātri atradīsiet atbildi uz jautājumu, kā nest Jēzus jugu un nastu, un kādā veidā viss būs salds un viegls. Tas ir mūsu konstitūcijas pēdējais fragments:

Nr. 189. 1.
Kristus, Kurš ir tautu gaisma un Kuru tautas gaida, Kurš ir likuma mērķis, pestīšana dota no Dieva, nākama mūža Tēvs, Vārds un spēks, Kurš visu uztur, beidzot - mūsu cerība, Tas, Kurā viss ir iespējams, viss ir salds un viegls, un Kurš zina mūsu trauslumu, ne tikai mūs apdāvinās ar spēku, lai mēs izpildītu Viņa baušļus un padomus, bet arī dos mums savas Debesu dāvanas tādā lielumā, ka uzvarēdami visus šķēršļus, mēs spēsim [...] sekot Viņam lielā sirds dāsnumā kā svētceļnieki, kuri izmanto redzamas lietas ceļā uz mūžīgajām.

Nr. 189. 2.
Tāpēc Kristū, Kas ir Dievs un Cilvēks, patiesa gaisma [...], mūžīgas gaismas gaišums un neaptraipīts spogulis, Dieva labestības attēls, Tēva dibināts tiesnesis, likumdevējs un cilvēku pestīšana, par Kuru Tēvs un Svētais Gars deva liecību, Kurā ir musu nopelni, dzvības piemēri, palīdzības, [...] gudrība un taisnība, [Jēzū Kristū] lai ir katra mūsu domā, visas mūsu pārdomas un mūsu sekošana Viņam.

Nr. 189. 3.
Kristum, Kurš ar Tēvu un Svēto Garu dzīvo un valda [...] vienīgajam Dievam, mūžīga slava [...] un gods mūžīgi mūžos. Amen.

Kāds būs vārds nākamajā dienā?

"Pats mazākais Debesu Valstība ir lielāks par [Jāni Kristītāju]".

Svētais Jāni Kristītāj, izlūdz mums žēlastību dzīvot nomodā un atdot savu dzīvi aiz mīlestības uz Jēzu Kristu. Amen.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru