otrdiena, 2017. gada 26. decembris

Svētā Veronika Džuljāni, kapucīne, 13.

Svētā Veronika Džuljāni, kapucīne, 13.


Marija, gribēdams līdzināt Veroniku Jēzum, deva viņai iekšējas nabadzības programu, kurā bija pieci principi. Pirmais princips - nemitīgi dzīvot sevis un savas niecības pazīšanā, ar pateicību Jēzum un Marijai. Otrais princips - mūķenei ir jādzīvo uzticībā, lai būtu gatava upurēt savu dzīvi Dieva mīlestības dēļ. Viņas piemērs ir Jēzus Kristus. Trešais princips - jābūt brīvai no sevis, bet jābūt tikai Dieva lietās. Mūķenei ir jādzīvo starp ciešanām, lai piedalītos tīrā mīlestībā. Ceturtais princips - ir jāpazīst Dievs un sevi pašu, savu niecību. Mūķenei ir jābūt izturīgai un pazemīgai ciešanās un cīņās, lai sasniegtu katra tikuma virsotni. Piektais princips - attiecās uz mīlestību, kas ir galvenais tikums un visu tikumu karaliene. Šī programma, līdzīgi kā citas "regulas" saņemtas no Jēzus un Marijas, ir Veronikas - kā līgavas - dzīves sastāvdaļa. Tāpēc starp citām mistiskām žēlastībām bija arī tādi principi, kuri sīkumainā veidā rādīja garīgās dzīves attīstības ceļu.

Šis garīgās attīstības etaps bija saistīts ar Veronikas kā "vidutājas" aicinājuma turpinājumu, kurā viņa aizlūdz par grēciniekiem un ņem uz sevi gandarīšanas vissmagāko sodu ("sodu sods"), kas bija attālinājuma no Dieva sajūta. Tas bija pāri visiem sodiem un ciešanām arī tāpēc, ka bija līdzīga sodam, kurā dvēsele zaudē Dievu uz mūžību. Veronikas dvēsele atradās it kā vistumšākajā cietumā. Tam pievienojās vēl citas mistiskās žēlastības, kā "mīlestības šķīstītava" (1705. gadā), vai brūču un sāpju rokās, kājās un sirdī atjaunošana, kas veda uz vienotību ar Dievu, kam līdzi gāja dvēseles pārveidošana Dievā. Dvēsele tik ļoti bija Dieva lietās, ka, kad pēc ekstāzes atgriezās pie sevis, viss likās viņai jauns.

Šajā ceļā, lai garīgo dzīvi arvien vairāk virzīt uz iekšu, Dievs veidoja Veronikā tīru ticību, kura arī, caur mūķenes pilnīgu garīgo nabadzību, veda uz vienotību ar Dievu. Tāpēc Veronika pieņēma par savējiem svētā Pāvila vārdus: "Vivo ego, iam non ego, vivit vero in me Christus" (sal. Ga 2,20). Visas iekšējas cīņas un grūtības - pārdzīvotas ar ticību - deva tik daudz spēka, ka mūķenei vieglāk gāja nākamas iekšējas cīņas. Tīra ticība pilnveidoja dvēseli un atklāja paslēptus tajā nepilnības. Tai bija vēl cita loma. Kā Veronika rakstīja: "Tīra ticība ir mīlestības akts, kurš tur dvēseli tik vienotu ar Dievu, ka viss tas, ko cilvēks dara, darbojas, domā, nekad mūs neattālina no Dieva". Tad tīra ticība turēja mūķeni nemitīgās attiecībās ar savu Līgavaini, atvēra viņas dzīvi Jēzus mīlestības darbībai.

Dieva mīlestības pieredze darbojās tā, ka Veronikas dvēsele, "paslēpta" mīlestībā, jūta, ka tā jau vairs nebija sev un sevī, bet, kā kapucīne pati rakstīja, tā pārveidojās mīlestībā - caur to, ka mīlēja. Šī pārveidošana tomēr bija patiesa "moceklība", kas piederēja visgrūtākām ciešanām, bet arī tā bija iespēja dziļi nožēlot to, ka mūķene ne vienmēr pildīja Dieva gribu.

Veronika arvien vairāk atvērās Dieva mīlestības darbībai un tas nesa labus augļus. Mūķenē auga mīlestības tikums, sevišķi tad, kad "patiesi tika darīta ar tīru un taisnu nodomu darboties Dievam par vienīgo tīro godu". Mīlestība pievilka pie sevis un attīstīja citus tikumus. Mīlestības tikums prasīja no kapucīnes nemītīgu darbību, lai tas augtu. Mīlestības darbu augļi bija jaunie spēki, dziedināšana, miers un prieks, zaudēja spēkus netikumi, Veronika varēja atklāt paslēptas domas, kuras nebija Dievam par godu. "Dienasgrāmatā" mūķene pasvītroja, ka darot tā jāparāda prieks, ir jābūt vienmēr gatavai parādīt mīlestību pat tad, kad iekšā cilvēks jūstu kaut ko citu. Nekad nedrīkst parādīt, ka mīlestības darbi ir saistīti ar ciešanām, lai neievainotu citus. Veronika pasvītroja arī, ka nepietiek tikai atbildēt uz kāda lūgumiem, bet ka vajag meklēt iespēju realizēt šo tikumu un tajā ir jābūt dedzīgai. Veronika raksta, ka mīlestības darbi pret tuvākajiem ir iespējami caur sevis pazīšanu, jo caur to viņa uzvarēja savas vajības, patmīlību, atkarību no cilvēkiem. Viņa ticēja, ka tad, kad sapratīs savu niecību, būs uzticīga Dievam.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru