svētdiena, 2017. gada 10. decembris

sv. Francisks, dzīves veids, REGULA DOTA EREMITORIJAM


REGULA DOTA EREMITORIJAM

1 Tie, kuri grib vest klosterdzīvi eremos, lai ir trīs vai maksimāli četri; divi no tiem lai ir mātes un lai tiem ir divi dēli, vai vismaz viens. 2 Tie divi, kuri ir mātes, lai dzīvo Martas dzīvi, bet divi dēli lai dzīvo Marijas dzīvi (sal. Lk 10, 38-42) un lai viņiem ir viena slēgta vieta, kurā ikkatram no tiem būtu sava celle, kurā tie lūgtos un gulētu. 3 Un vienmēr lai tie lasa kompletoriju no dienas pēc saulrieta; un lai tie cenšas uzturēt klusumu; un lai tie lasa savas [breviāra] stundas; un lai cēļas uz laudēm un lai tie vispirms meklē Dieva Valstību un Viņa taisnību (sal. Mt 6,33; Lk 12,33). 4 Un lai lasa pirmo stundu piemērotā laikā un lai pēc trešas stundas pārtrauc klusumu; un tie var runāt un iet pie saviem mātēm. 5 Un, kad tiem patiktu, tie var lūgt no [mātēm] žēlsirdības dāvanas, tā kā pazemīgi nabadzīgie Kunga Dieva mīlestības dēļ. 6 Un pēc tam lai tie lasa sesto un devīto [stundu]; un lai lasa vēsperes piemērotā laikā. 7 Un slēgtajā vietā, kur tie dzīvo, lai neatļauj citam cilvēkam ieiet un lai tajā neēd. 8 Šie brāļi, kuri ir mātes, lai cenšas palikt tālu no citiem cilvēkiem; un paklausības savam ministram dēļ lai [mātes] sargā savus dēlus no ikkatra cilvēka, lai neviens nevarētu runāt ar viņiem. 9 Un šie dēli lai nerunā ar citiem cilvēkiem, izņemot savus mātes, savu ministru un priekšnieku, kad viņam patiktu tos apmeklēt ar Kunga Dieva svētību. 10 Dēli lai dažreiz pieņem māšu pienākumus [pēc pieņemtas kārtības]. Tas viss, [kas] augšā teikts, lai tie uzmanīgi un rūpīgi cenšas saglabāt.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru