ceturtdiena, 2017. gada 21. decembris

Cilvēki satiekas patiesībā.

Cilvēki satiekas patiesībā.

Šodienas Dieva vārds no svētā Lūkasa Evaņģēlija bija:

"No kā man tas, ka mana Kunga Māte nāk pie manis".

Diena sākās ar svēto Misi, kurā mēs lasījām Evaņģēlija fragmentu, kurā tika aprakstītas Dievmātes un Elizabetes tikšanās. Svētais Gars, Kas ir Svēto Rakstu autors, parādīja mums, bet sākumā šīm svētām sievietēm, savu nemitīgo darbību, kaut gan brīžos, ka šis, mēs varam mācīties par Viņa darbību, kura notiek individuāli ikkatrā cilvēkā, gan brīnišķīgi, gan neatkārtojami.

Var pateikt, ka pateicoties šim fragmentam, mēs kļūvam liecinieki tam, kā dzīve kļūst par Evaņģēliju, jeb Evaņģēlijs ir cilvēku patiesa dzīve Dievā.

Šis pats Svētais Gars pārveido mūsu dzīvi, lai tā kļūtu par patieso Evaņģēliju, par pestīšanas vēsturi un lai īstenotu to, mums ir dota Baznīca, kuru taču no paša sākuma vada Svētais Gars. Baznīca mums māca, kā satikties ar Dievu un kā satikties ar cilvēku. Cik bagāta ir diena, kurā mēs satiekamies ar Dievu, sevišķi svētajā Komūnijā. Cik bagāta ir diena, kurā mēs satiekamies arī ar cilvēku, satiekamies protams patiesībā. Jārūpējas par to, lai nebūtu dienas, kura nebūtu bagāta, bez šīm tikšanām.

Cilvēki, kuri meklē patiesību, kuri īstenībā vēlās izpildīt Dieva gribu, satiekas līdzīgi kā Marija ar Elizabeti, bet tur bija arī Jēzus un Jānis Kristītājs. Tādas tikšanās, kuras ir Svētajā Garā, nes arī Svētā Gara augļus, starp citiem prieku, kas paliek, jo ir iesakņots Dievā.

Dzīve Svētajā Garā ved cilvēku uz Dieva gribas izpildīšanu. Un mēs to labi redzējām visu cilvēku - kuri šodien satikās - dzīvē, sevišķi Jēzus - Kas ir patiess Dievs un patiess cilvēks - dzīvē. Tā bija dzīve, šeit virs zemes, līdz viss, ko Dievs nolēma, piepildījās. Lai visu turpinātu Debesu Valstībā.

Rītdienas Dieva vārdi:

"Augsti slavē Kungu mana dvēsele
un mans gars gavilē Dievā manā Pestītājā".

Marija, palidzi mums pildīt Dieva gribu un priecāties Svētajā Garā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru