pirmdiena, 2017. gada 4. decembris

Trīs galdi.

Trīs galdi.

"Dieva vārds ir dzīvs un iedarbīgs" - tā mums māca Jaunā Derība. Un tā arī ir. Lūk, vakar vakarā man uzrunāja vārdi no šodienas Evaņģēlija:

"Daudzi no austrumiem un rietumiem nāks un apsēdīsies ar Ābrahamu, Īzāku un Jēkabu Debesu Valstībā".

Un šodien es mēģināju bieži par šiem vārdiem domāt, lai ieraudzītu, kā tie darbojas mana dzīvē. Tad tikai īsi pastāstīšu par to.

Šodien klostermāsu kopiena sapulcinājās vienā klosterī. Viņas atnāca vai atbrauca no austrumiem, rietumiem un es - no dienvidiem. Mēs svētās Mises laikā ieklausāmies Dieva vārdā. Pēc tam no otrā galda, tas ir no altāra mēs pieņēmām Jēzus Kristus Miesu un Asinis. Pēc tam bija agape pie trešā galda. Un sarunas, garīgās sarunas. Un kaut gan katrs runāja, tomēr mēs nebijām sašķelti, jo mūs vienoja Jēzus Kristus, Kas ir Patiesība un Mīlestība

Šo vārdu turpinājums būs rīt. Un ne tikai tādā veidā, ka priesteri kopā lūgsies, bet man būs Euharistija pie Kalkūtas māsām. Tad skatieties, vakar Ķīna, ķīnieši un ķīniešu valoda, bet rīt Indijas, Kalkūta, svētā māsa Terēze un māsas no visas pasaules. Un pēc tam vēl viena saplānota sapulce, saiets no visiem virzieniem - lai arvien vairāk iepazīties ar Dievu un ar Dieva Baznīcu un tās mācību.

Bet kādi vārdi būs rīt?

"Daudzi pravieši un ķēniņi gribēja redzēt to, ko jūs redzat, bet neredzēja, un dzirdēt to, ko jūs dzirdat, bet nedzirdēja".

 Īstenībā šie vārdi jau sāka darboties šodien no rīta, kad bija sarunas par garīgo dzīvi, par dažādām kļūdām un slazdiem, no kuriem cilvēkiem grūti atbrīvoties, lai beidzot ieraudzītu to, ko Dievs viņiem dod un lai ieraudzītu un dzirdētu tā, kā tas jāredz un jādzird. Lai veidotu garīgo dzīvi, jāpievērš uzmanība galvenokārt garam nevis maņām un emocijām, un visam jāatrod sava vieta. Jāskatās uz visu un jāsaprot ikkatra elementa nozīme. Bet, kā sarunās bija teikts, bez piedošanas un bez patiesības meklēšanas, nevar veidot garīgo dzīvi, bet attīstās, teiksim, katastrofiskā dzīve - jo ātrāk no tāda veida atbrīvosīmies, jo labāk. Jālasa Evaņģēlijs, jānes savā garā un jādod liecība labos darbos.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru