svētdiena, 2017. gada 3. decembris

Adventa ikdiena.

Adventa ikdiena.

Tuvojas Jēzus Kristus otrreizēja atnākšana, kaut gan neviens nezin datumu. Un tuvojas Kristus Dzimšanas svētki. Vajag gatavoties.

Es domāju, ka labs veids būtu tāds: vakarā nolasīt nākamas dienas Evaņģēliju un vārdus, piemēram kādu teikumu, kas man uzrunāja, ierakstīt kādā burtnicā. Un tad nākamā dienā atgādināt šos vārdus sevī. Un visu dienu tā darīt, lai diena būtu izdzīvota šō vārdu gaismā. Tādā veidā cilvēks vēl vairāk var atvērt savu dvēseli Dievam un nemitīgai lūgšanai. Vakarā būtu laiks paskatīties uz šo dienu un laiku pavadītu kopā ar Dieva vārdu.

Pēc pateicības lūgšanas vajadzētu lasīt fragmentu no nākamas dienas Evaņģēlija un vienu teikumu ierakstīt piem. burtnīcā vai datorā. Un tādā veidā diena pēc dienas būs pārdzīvotas kopā ar dzīvo Vārdu.

Svētais Francisks tieši tā mācīja ticīgos savā vēstulē: vajag nesāt Dieva vārdu savā sirdī, lai Jēzus Kristus piedzimtu no mums caur labiem darbiem. Un tā mēs kļūsim Jēzus Kristus mātes.

Tad man šīs dienas vārds ir "Esiet nomodā". Un tā arī bija, ka Dieva gribas pildīšanai jāupurē kaut kas no sevis, piemēram laiks, domas, plāni - lai tikai cilvēks būtu nomodā.

Dievs nāk pretī, jo rītdienas Evaņģēlijā ir vārdi: "Daudzi no austrumiem un rietumiem nāks un apsēdīsies ar Ābrahamu, Īzāku un Jēkabu Debesu Valstībā". Tāpēc Dievs jau iepriekš sūtīja cilvēkus no austrumiem, no ļoti ļoti tāliem austrumiem, kurus es satiku šodien, nu... pateikšu: no Ķīnas, ar kuriem bija jārunā arī... ķīniešu valodā (es ceru, ka jūs nepārprātīsiet šos vārdus). Padomājiet un atbildiet paši uz šo jautājumu, kā Dievs to organizēja, ka cilvēks ar ķiniešu valodas zināšanu 0.0001 līmenī varētu satikties ar ķiniešiem un parunāt par Dievu un Baznīcu? Bet vēl visa diena priekšā un jānes Dieva Vārds savā garā - ar vislielāko pazemību un pateicību, un paļāvību, jo nav zināms, ko tādu Dievs ir sagatavojis, kādus darbus Viņš ir sagatavojis, lai mēs tos pildītu.

Ja kāds gribētu tieši tādā veidā kā es gatavoties Adventa laikā Jēzus Kristus atnākšanai - otreizējai un pirmajai - man būtu liels prieks. Tad man jau ir šie divi vārdi:

"Esiet nomodā".

un

"Daudzi no austrumiem un rietumiem nāks un apsēdīsies ar Ābrahamu, Īzāku un Jēkabu Debesu Valstībā".

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru