svētdiena, 2015. gada 1. marts

Kunga eņģelis
    Pagājušajā svētdienā liturģija mums rāda Jēzu, kas ir kārdināts tuksnesī. Jēzus uzvarēja kārdinājumu. Šā Evaņģēlija gaismā mēs no jauna sapratām, ka esam grēcinieki, bet arī ka mēs varam uzvarēt ļaunumu, kas kārdina tos, kuri iet atgriešanās ceļu un kuri tā, kā Jēzus, grib pildīt Tēva gribu.
    Šajā otrajā Lielā Gavēņa laika svētdienā Baznīca mums rāda šā atgriešanās ceļa mērķi - piedalīšanās Kristus godībā, kas spīd paklausīga Kalpa vaigā, kas nomira un augšāmcēlās mums. Šodienas Evaņģēlijs mums stāsta par Kunga Pārveidošanās notikumu, kas ir Jēzus publiskās darbības virsotne. Viņš ir ceļā uz Jeruzalemi, kur izpildīsies pravietojumi par Dieva Kalpu, kur piepildīsies Viņa pestījojošais Upuris.
    Pulki to nesaprata, nesaprata Mesijas perspektīvi... tāpēc Viņu atstāja. Pat vistuvākie Apustuļi nasaprata vārdus, ar kuriem Jēzus sludināja savu misiju... Pat apustuļi nesaprata vārdus, kurus dzirdēja, kurus versa uz viņiem Jēzus, kad pasludināja savu ciešanu jēgu.
    Jēzus ņem Pēteri, Jēkabu un Marku un rāda viņiem drusciņ no savas godības, lai viņus stiprinātu ticībā un stiprinātu sekošanā Viņam pa krusta ceļu... Lūgšanas laikā Viņš pārveidojās viņu priekšā... Mācekļi izbijās, kad mākonis no augšienes viņus apēno. Un dzird tā, kā Kristībā Jordānā Tēva balss: "Tas ir man mīļais Dēls. Viņu klausiet.
    Jēzus, būdams Dēls, kļuva kalps, sūtīts pasaulē, lai caur krustu izpildītu pestīšanas plānu. Viņš atpestīja mūs visus. Viņš pilnīgi izpildīja Tēva gribu, tāpēc viņa krusta pieņemšana dara Viņa Cilvēciskumu caurspīdīgu Dieva godībā, kurš ir mīlestība. Jēzus atklājās, kā jaunā Dieva Tēva ikona...
    Beigās, mācība mācekļiem un mums ir šāda: "Klausiet Viņu!" Klausiet Jēzu! Viņš ir Pestītājs. Sekojiet Viņam! Jēzus klausīšana nozīmē pieņemt Pashas misterijas logiku, mērot ceļu ar Jēzu, lai no savas dzīves izdarītu mīlestības dāvanu citiem... Lai dzīvotu iekšējā brīvībā. Jābūt gatavam zaudēt savu dzīvi, lai izpidītos Dieva pestīšanas plāns. Ceļš ar Jēzu vienmēr nes laimi... Arī mēs varam būt pārveidoti caur mīlestību... Mīlestība pārveido visu. "Vai Jūs uz to ticāt?"

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru