svētdiena, 2015. gada 8. marts

 Bankieri izmesti no svētnīcas, bet ģimene iet uz klosteri.
    Šodienas Evaņģēlijs - saka svētais tēvs Francisks "Kunga Eņģelis" lūgšanā - mums stāsta par notikumu, kurā Jēzus izmeta no svētnicas bankierus un pārdevējus... Šis žests bija pravietisks un daži jautāja Jēzum: "Kādu zīmi Tu mums parādīsi, ja jau dari šādas lietas?"
    Tas viss, šis Jēzus žests, ir skaidrs Viņa Pashas gaismā. Svētā Jāņa Evaņģēlijā tā ir pirmā vieta, kur Jēzus runā par savu nāvi un augšāmcelšanos. Viņa miesa iznīcināta pie krusta caur grēka vardarbību, augšāmcelšanās kļūs par unversālo Dieva ar cilvēkiem tikšanās vietu. Augšāmceltais Kristus ir vienmēr Dieva ar cilvēkiem universālās tikšanās vieta. Tāpēc Viņa cilvēciskums ir patiesa svētnīca, kur Dievs atklājas, runā, atļauj sevi satikt. Un patiesi Dieva pielūdzēji nav materiālās svētnicas sargi, nav tie, kuriem ir vara, bet tie, kuri godina Dievu garā un patiesībā.
    Svētais tēvs mūs aicina, lai mēs caur mīlestības darbiem būvētu dzīvo svētnīcu mūsu dzīvē. Un tādā veidā mēs varam daudziem cilvēkiem palīdzēt satikties ar Jēzu. Kā Augšāmceltā Kristus liecinieki mēs varām palīdzēt viņiem satikties ar Dievu. Bet pajautāsim: "Vai Kungs patiesi jūtas mūsu dzīvē kā mājās? Vai Viņam atļaujam darīt kārtību mūsu sirdīs un izmest dievekļus? Lai katrs, savas sirds klusumā, paskatīsies vai atļauj Jēzum darīt kārtības. Jēzus vienmēr dara šīs kārtības ar mīlestību un žēlsirdību. Atļausim Viņam ieiet mūsu sirdīs.  
    Bet kur ir šī ģimene, kas devās ceļā uz klosteri? Protams tā ir vārdu spēle, jo šī ģimene brauca uz klosteri, lai ņemtu dalību svētajā Misē, nevis lai iestātos klosterī. Bet nozīmīgs ir tas, ka tie četri bērni bija vienīgie, kas piedalījās svētdienas svētajā Misē. Kur pārējie? Kāds man pateica, ka cirks atbrauca. Hmm... vai vecāki nedomā, ka kādreiz bērni, jau lieli, neizteiks viņiem savu pateicību par cirku?

 *   *   *
Aicinu lūgties par misjonāriem visā pasaulē. Ja kāds no Jums gribētu vienu gadu lūgties katru dienu par konkrētu misjonāru (zinās viņa vārdu, uzvārdu un kurā valstī kalpo), lai man raksta uz epastu. Paldies! 

Lūgšana par misionāriem 

Slavēts esi Dievs, par Tavu misionāru liecību. Tu iedvesi viņu sirdīs apustulisko dedzību, lai pametot uz visiem laikiem savu ģimeni un dzimteni dotos uz nepazīstamu zemi sludināt Evanģēliju tiem, kurus uzskatīja par saviem brāļiem. Slavēts esi Dievs, par visām žēlastībām kādas izplūda pār tiem cilvēkiem, caur viņu vārdiem, caur viņu rokām un piemēru. Viņi veltīja savu dzīvi līdz beigām. Liec Kungs, lai šī Baznīca, apslacīta ar viņu sviedriem un asinīm, sasniedz briedumu. Lai dzemdina daudz dēlu un meitu, kas aizstātu tos, kuri jau aizgājuši no sīs pasaules. Lai Tavs vārds tiktu pielūgts visā zemē. 

Jānis Pāvils II

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru