piektdiena, 2015. gada 20. marts

Jēzus satiekas ar savu Māti.

Jēzus satiekas ar savu Māti.
    "Esi sveicināta, žēlastības pilnā! Kungs ir ar tevi; tu esi svētīta starp sievietēm."
    "Lūk, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek" Kunga griba.
    "Tu esi svētīta starp sievietēm, un svēts ir tavas miesas auglis Jēzus!"
    "Lūk, Viņš ir likts par krišanu un augšāmcelšanos daudziem Izraēlī un par zīmi, kam pretī runās. Un tavas pašas dvēseli pārdurs zobens, lai atklātos daudzu siržu domas."
    "Lūk, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek" Kunga griba.
    Marija, žēlastības pilnā, Svētā Gara Līgava, Krusta Ceļa laikā bija pie Jēzus. Viņa, Jēzus Ciešanu nopelnu deļ, tika iepriekš pasargāta no iedzimtā grēka un no ikviena grēka. Tāpēc viņa nes savā dzīvē Svētā Gara augļus. Tie ir: "mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, augstsirdība, lēnprātība, uzticība, pieklājība, atturība, šķīstība."
    Arī mēs, ja atgriežamies, nesīsim savā dzīvē tādus augļus.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru