pirmdiena, 2015. gada 23. marts

Jēzus un raudošas sievietes.

Jēzus un raudošas sievietes.
    "Jēzum sekoja liels pulks ļaužu un sieviešu, kas Viņu apraudāja un nožēloja. Bet Jēzus, pagriezies pret tām, sacīja: Jeruzalemes meitas, neraudiet par mani, bet raudiet pašas par sevi un savu bērnu dēļ! Jo nāks dienas, kad sacīs: Svētīgas neauglīgās un tā miesas, kas nav dzemdējušas, un krūtis, kas nav barojušas. Tad sāks runāt kalniem: gāzieties pār mums, un uz pakalniem: apklājiet mūs! Jo, ja to dara ar zaļu koku, kas notiks ar nokaltušo?"
    "Kungs! Kurš mitīs tavā teltī? Kurš mājos tavā svētajā kalnā? Kas staigā krietnumā un taisnīgi dara, un runā patiesību savā sirdī, kas netenko ar savu mēli, kas kaimiņam nedara ļauna, kas neceļ neslavu tuvākajam... tas neklups nemūžam!"

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru