otrdiena, 2015. gada 24. marts

Jēzus miesu noņem no krusta.

Jēzus miesu noņem no krusta.
    "Vakaram iestājoties, nāca kāds bagāts cilvēks no Arimatejas, vārdā Jāzeps, kas arī bija Jēzus māceklis. Viņš aizgāja pie Pilāta un izlūdzās Jēzus miesas. Tad Pilāts pavēlēja miesas atdot. Un kad Jāzeps saņēma miesas, viņš ietina tās tīrā audeklā."
    "Jēzus, būdams Dieva Dēls, tomēr mācījās paklausību no tā, ko izcieta. Un Viņš, sasniedza pilnību, kļuva visiem, kas Viņam paklausa, mūžīgās pestīšanas cēlonis, Dieva nosauktais augstais priesteris.
    Jēzus visos laikos spēj izglābt tos, kas caur Viņu tuvojas Dievam, vienmēr dzīvs būdams, lai mūs aizstāvētu. Jo vajadzēja, lai mums būtu tāds augstais priesteris: svēts, nevainīgs, neaptraipīts, atšķirts no grēciniekiem un augstāks par debesīm; Kam nevajag kā Vecās Derības priesteriem ik dienas upurēt dāvanas vispirms par saviem, pēc tam par tautas grēkiem; jo to Viņš darīja vienreiz, pats sevi upurēdams."
    Saka Dievs: "Tādēļ Es Viņam piešķiršu daudzus, jo Viņš savu dzīvību atdeva nāvē un tika pieskaitīts noziedzniekiem. Un Viņš uzņēmās daudzu grēkus un par pārkāpējiem lūdzās."

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru