sestdiena, 2015. gada 14. marts

Vai adorācija tā ir ārkārtīga situācija?
    Kā es teicu vakar, pirmajā dienā piedalījos adorācijā četras stundas. Bet šodien divas stundas, vienu no rīta un otro pēcpusdienās. Baznīcā ir +3 gradi un tie ir piemēroti apstākļi tam, lai atnāktu uz svēto Misi un pēc tam ietu atpakaļ uz mājām. Bet adorācijai?
    Vai ir tāda vieta Viļakas centrā, kurā jau tagad varētu sākt adorāciju? Vēl nav runā par nemitīgo adorāciju. Bet vai ir vieta? Vai kādam no jums ir kāda konkrēta ideja? Tāda veidā mēs izpildītu pāvesta Franciska lūgumu, lai Jēzus būtu tuvāk cilvēkiem:
    Baznīcai jāpāriet no garīgas aprūpes, kas saglabā to, kas ir, uz misiju garīgo aprūpi. Tik bieži mums ir Jēzus baznīcā, iekšā, un mēs neļāvam Viņam iziet. Tā ir vissvarīgākā lieta, kuru jādara, ja mēs negribam, lai Baznīcas ūdeņi paliktu nekustāmie.

 *   *   *
Aicinu lūgties par misionāriem visā pasaulē. Ja kāds no Jums gribētu vienu gadu lūgties katru dienu par konkrētu kapucīnu-misionāru (zinās viņa vārdu, uzvārdu un kurā valstī kalpo), lai man raksta uz epastu. Paldies! 

Lūgšana par misionāriem 

Slavēts esi Dievs, par Tavu misionāru liecību. Tu iedvesi viņu sirdīs apustulisko dedzību, lai pametot uz visiem laikiem savu ģimeni un dzimteni dotos uz nepazīstamu zemi sludināt Evanģēliju tiem, kurus uzskatīja par saviem brāļiem. Slavēts esi Dievs, par visām žēlastībām kādas izplūda pār tiem cilvēkiem, caur viņu vārdiem, caur viņu rokām un piemēru. Viņi veltīja savu dzīvi līdz beigām. Liec Kungs, lai šī Baznīca, apslacīta ar viņu sviedriem un asinīm, sasniedz briedumu. Lai dzemdina daudz dēlu un meitu, kas aizstātu tos, kuri jau aizgājuši no sīs pasaules. Lai Tavs vārds tiktu pielūgts visā zemē. 

Jānis Pāvils II

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru