pirmdiena, 2015. gada 23. marts

Svētā Veronika.

Svētā Veronika.
    Bez Svētā Gara palīdzības neviens nevar pateikt Jēzus ir Kungs!
    "Sava vaiga gaišumu cēl pār mums, Kungs!"
    "Lai priecājas visi, kas tveras pie Tevis, Dievs, lai gavilē mūžam! Sargā tos, lai gavilē tevī tie, kuri mīl tavu vārdu!"
    "Kungs, Tev uzticas visi, kas zina Tavu vārdu, jo Tu, Kungs, nepamet tos, kas Tevi meklē."
    "Es saku Kungam: Tu esi mans Kungs, bez Tevis man nav nekā laba."
    "Neviens nevar pateikt: Kungs Jēzus, kā tikai Svētajā Garā. Jo žēlastības ir dažādas, bet tas pats Gars. Un ir dažādas kalpošanas, bet tas pats Kungs. Un ir dažāda darbība, bet tas pats Dievs, kas visos visu dara."
    "Svētais Gars, kas mums ir dots, ir ielējis Dieva mīlestību mūsu sirdīs."
    "Kam slāpst, lai nāk pie manis un dzer! Kas uz mani tic, no tā iekšienes, kā sacīts Rakstos, plūdīs dzīvā ūdens straumes. Bet to Viņš sacīja par Garu, ko saņems tie, kas uz Viņu tic, jo Gars vēl nebija dots, tāpēc ka Jēzus vēl nebija pagodināts."
    "Taisnīgais lai kļūst vēl taisnīgāks, un svētais lai kļūst svētāks!"
    "Patiesi es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši."

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru