pirmdiena, 2015. gada 23. marts

Jēzus krīt zem krusta otro reizi.

Jēzus krīt zem krusta otro reizi.
     "No sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība, zaimi. Tas ir, kas sagāna cilvēku."
    "Miesas darbi ir zināmi; tie ir: netiklība, nešķīstība, bezkaunība, baudkāre, kalpošana elkiem, burvestība, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, nesaticība, skaudība, slepkavība, piedzeršanās, plītēšana un tiem līdzīgi. Par tiem es iepriekš saku, kā jau agrāk sacīju: kas tādus darbus dara, tie Dieva valstību neiemantos."
    "Jo tie, kas dzīvo saskaņā ar miesu, tiecas pēc tā, kas miesīgs. Jo miesas tieksme ir nāve. Jo miesas gudrība ir naidīga Dievam; tā nepakļaujas Dieva likumam, nedz tā to spēj. Un miesas cilvēki nevar Dievam patikt. Bet ja kam Kristus gara nav, tas nav Viņa. Jo ja jūs saskaņā ar miesu dzīvosiet, tad mirsiet"

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru