pirmdiena, 2015. gada 9. marts

Ģimenes misijā
    Svētais tēvs Francisks sūta misijā Neokatehumenāļā Ceļa ģimenes, kas pēc kristīgās formācijas savās kopienās un draudzēs, ienesīs un veidos Baznīcu neticīgā vidē.
    Ģimenes:
Eiropā
 1. Islande 1
 2. Zviedria 1
 3. Francija 3
 4. Belģija 2
 5. Austria 1
 6. Siberia 1
 7. Igauņija 1
 8. Ukraina 1
 9. Rumanija 1
 10. Moldāvija 1
 11. Serbija 2
 12. Itālija 1
Āzijā
 1. Japānā 2
 2. Ķīnā 2
 3. Indija 1
 4. Vjetnama 2
 5. Kambodža 2
 6. Taizeme 1
 Amērika
 1. ASV 1
 2. Venezuela 1
 3. Jamaika 1
Okeānija
 1. Jaungvinea 2
 2. Sidneja 1
    Šīm ģimenēm un arī citām ģimenēm, kuras sūtīja Pāvests Benedikts XVI un svētais Pāvests Jānis Pāvils II, kā arī daudziem priesteriem un semināristiem, tika sagatavota tikšanās ar Pāvestu Francisku Vatikānā (sestajā martā).
    Franciska uzrunas fragmenti:
    Pētera uzdevums ir stiprināt brāļus ticībā. Arī jūs ar šo žestu lūdzat Pētera pēcnācējam stiprināt jūsu paaicinājumu un svētīt jūsu harizmatu. Un šodien es gribu apstiprināt jūsu misiju. Es svētu jūsu harizmatu. Es to daru ne tāpēc, ka man par to samaksāja, bet tāpēc, ka es gribu to darīt.
    Jūs iesiet Jēzus vārdā uz visu pasauli, lai nestu Viņa Evaņģēliju. Kristus iet jūsu priekšā, iet jums līdzi. Lai Viņš vedīs līdz piepildīsies pestīšana, kuras sludinātāji esat jūs.
    Kopā ar jums es sveicinu visus kardinālus un bīskapus, kas šodien ir kopā ar jums un kuri savās diecēzēs atbalsta jūsu misiju. Sevišķā veida es sveicienu Neokatehumenāļā Ceļa dibinātājus: Kiko Arguello un Karmenu Ernandezu, un kopā ar viņiem tēvu Marijo Pecci. Arī viņiem es izteicu savu pateicību par to, ko viņi dara Baznīcas laba.
    Es vienmēr atkārtoju, ka Neokatehumenālais Ceļš dara daudz laba Baznīcai. Es esmu sevišķi apmierināts, ka jūsu misija notiek caur kristīgām ģimenēm, kuras vienotas kopienā saprot savu misiju, kā dot ticības zīmes, kas vilks citus uz Evaņģēlija skaistumu pēc Kristus vārdiem: "Mīliet viens otru, kā Es jūs esmu iemīlējis". Pēc šīs mīlestības "visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi".
    Šajās kopienās ir viens priesteris un 4-5 ģimenes kopā ar vīņu bērniem, pat pieaugušajiem. Un viņi ir "missio ad gentes" (misija uz tautām) ar uzdevumu evaņģēlizēt nekristiešus un tos, pie kuriem vēl neatnāca Evaņģēlija vārds. "Nekristieši kristīti"... Aizmirsa savu ticību. Atdzīviniet viņos ticību! Caur vārdu un caur savas dzīves liecību jūs atklājat Dieva Atklāsmes sirdi, ka Dievs mīl katru cilvēku līdz nāvei par viņu... Cik ļoti mūsdienu cilvekam vajag dzirdēt, ka Dievs viņu mīl un ka mīlestība ir iespējama. Šīs kristīgas kopienas dara redzamo šo vēsti. Kādu vēsti? Kristus ir augšāmcelies! Kristus dzīvo! Kristus dzīvo starp mums.
    Jūs saņēmāt spēku visu atstāt un doties un tālākām zemēm... Jūs atklājāt savās kopienās patieso kristības sakramenta bagātību. Svētais Jānis Pāvils II teica: "Es apstiprinu Neokatehumenālo Ceļu kā kristīgās formācijas ceļu svarīgo sabiedrībai un mūsdienu laikiem. Ceļs balstās uz trījiem Baznīcas pamatiem, kas ir Vārds, Liturģija un Kopiena... Tie ir daudzu dāvanu avots. Caur to redzam, ka Svētais Gars dzīvo arī šodien Baznīcā. Baznīcai jāpāriet no garīgas aprūpes, kas saglabā to, kas ir, uz misiju garīgo aprūpi. Tik bieži mums ir Jēzus baznīcā, iekšā, un mēs neļāvam Viņam iziet. Tā ir vissvarīgākā lieta, kuru jādara, ja mēs negribam, lai Baznīcas ūdeņi paliktu nekustāmie.
    Ceļš jau no gadiem veido šo misiju starp nekristiešiem, lai ienestu Baznīcas klātbūtni, jauno Baznīcas klātbūtni tur, kur tā nav, vai kur nav spējigs iet pie cilvēkiem. Cik prieka jūs dodat mūms ar savu klātbūtni un ar savu darbību" - jums teica svētīgais pāvests Pāvils VI savā pirmajā audiencē ar jums.
    Arī es pieņemu šos vārdus savus un vēlos jums iedot drosmi, lai jūs ietu uz priekšu...

 http://tv-trwam.pl/film/audiencja-dla-drogi-neokatechumenalnej

*   *   *
Aicinu lūgties par misjonāriem visā pasaulē. Ja kāds no Jums gribētu vienu gadu lūgties katru dienu par konkrētu misjonāru (zinās viņa vārdu, uzvārdu un kurā valstī kalpo), lai man raksta uz epastu. Paldies! 

Lūgšana par misionāriem 

Slavēts esi Dievs, par Tavu misionāru liecību. Tu iedvesi viņu sirdīs apustulisko dedzību, lai pametot uz visiem laikiem savu ģimeni un dzimteni dotos uz nepazīstamu zemi sludināt Evanģēliju tiem, kurus uzskatīja par saviem brāļiem. Slavēts esi Dievs, par visām žēlastībām kādas izplūda pār tiem cilvēkiem, caur viņu vārdiem, caur viņu rokām un piemēru. Viņi veltīja savu dzīvi līdz beigām. Liec Kungs, lai šī Baznīca, apslacīta ar viņu sviedriem un asinīm, sasniedz briedumu. Lai dzemdina daudz dēlu un meitu, kas aizstātu tos, kuri jau aizgājuši no sīs pasaules. Lai Tavs vārds tiktu pielūgts visā zemē. 

Jānis Pāvils II

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru